Wawel w Wąwolnicy

Wawel w Wąwolnicy

Legenda wspomina o księciu Kraku, który zapuścił się podczas polowania w okolice dzisiejszego Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Kiedy zobaczył w dolinie rzeki Bystrej wzgórze oblane wodą, które przypominało Wawel, rozkazał zbudować tu gród i nazwał go Wawelnicą.
Dzisiaj, w miejscu XIV-wiecznego zamku znajduje się neogotycki kościół i kaplica. W kaplicy znajduje się słynąca łaskami Figura Matki Boskiej Kębelskiej. To cel pielgrzymów z najodleglejszych miejsc. W roku 1278, jak podają benedyktyńskie przekazy, na Wąwolnicę napadli Tatarzy. Zrabowali gród i po wzięciu jeńców zatrzymali się w drodze powrotnej na postój w Kęble. Wśród łupów znajdowała się figurka Matki Boskiej. Kiedy poganie zaczęli ją, na oczach jeńców, bezcześcić, stał się cud. Figura otoczona blaskiem uniosła się w powietrze. Przerażeni Tatarzy zaczęli uciekać i zostali rozgromieni przez powracające spod Głuska polskie chorągwie.
W roku 1700 za zgodą papieża, uroczyście przeniesiono figurę Matki Boskiej do kaplicy w Wąwolnicy, gdzie jest czczona jako Matka Boska Kęblska.
Kościół w Wąwolnicy podniesiony został w roku 2001 do rangi bazyliki mniejszej.

AB 2009.01.23

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :