W Warszawie oficjalnie otwarto Arkady Kubickiego

W Warszawie oficjalnie otwarto Arkady Kubickiego

23.4.Warszawa (PAP) – Odnowione Arkady Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie zostały w czwartek oficjalnie otwarte. Remont zabytkowych Arkad trwał 14 lat, kosztował ok. 130 mln zł.

„Odnowienie i przystosowanie do funkcji muzealnych niszczejących przez wiele lat Arkad Kubickiego to uratowanie zabytku, niebywale cennej, bo oryginalnej części Zamku Królewskiego” – ocenił podczas czwartkowej uroczystości dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Andrzej Rottermund.

„Przed czternastoma laty stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem. Zadaniem naszym było nie tylko (…) powierzchowne odnowienie, otynkowanie Arkad, ale przede wszystkim zabezpieczenie skarpy zamkowej o długości ponad 200 metrów, zabezpieczenie dawnych, ukrytych pod ziemią reliktów muru obronnego z pierwszych lat wieku XVII oraz zachowanie struktury budynku oficyny zamkowej z połowy wieku XVII” – zaakcentował Rottermund.

Arkady Kubickiego mają przyciągać publiczność nie tylko swoją estetyką, ale również nowymi funkcjami. Mają być organizowane tam artystyczne wydarzenia, m.in. wystawy, spektakle i koncerty muzyczne. Arkady mają przejąć w przyszłości funkcję głównego wejścia do Zamku, wielkiego holu, prowadzącego publiczność do ekspozycji muzealnej. W związku z tym założeniem, będą budowlą zamkniętą, która przejmie funkcje obsługi ruchu turystycznego (w przyszłości w odtworzonych stancjach dworskich mieścić się będą m.in. sklepy, punkty gastronomiczne oraz stanowiska informacyjne).

Od piątku w Arkadach Kubickiego można będzie zwiedzać wystawę dokumentująca badania archeologiczne w rejonie Arkad Kubickiego, prowadzonych od 1995 roku, oraz prace, projekty i realizacje architekta Stanisława Fiszera, który zaprojektował adaptację Arkad Kubickiego. Prezentowane będą również zdjęcia przedstawiające proces renowacji Arkad Kubickiego.

Arkady Kubickiego powstały w latach 1818-1821 według projektu architekta epoki klasycyzmu Jakuba Kubickiego, na skarpie, od wschodniej strony Zamku Królewskiego w Warszawie. Były integralną częścią królewskiej rezydencji. Wkomponowane w bryłę Zamku Arkady Kubickiego w XIX wieku scalały ogrody zamkowe w starorzeczu Wisły z ogrodami na skarpie, utrzymując jednocześnie komunikację pomiędzy Nowym Miastem a Mariensztatem.

Po upadku Powstania Listopadowego budynek był wykorzystywany przez wojska carskie, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – aż po lata 80. XX w. (z przerwą na działania wojenne) – przez wojsko polskie. Arkady Kubickiego przetrwały II wojnę światową. Przez wiele lat pozbawione bieżących napraw – niszczały.

W 1986 roku przekazano je Zamkowi. Na przełomie 1993 i 1994 r. wykonana została ekspertyza stanu technicznego budowli, a w 1995 r. rozpoczął się remont budowlany oraz prace nad zabezpieczeniem skarpy.

Kontynuacja prac była możliwa dzięki uchwale Rady Ministrów z 14 listopada 2000 r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Odbudowa i renowacja najbardziej zagrożonych obiektów Zamku Królewskiego w Warszawie”. W 2002 r. środki na realizację projektu zostały jednak wstrzymane.

Przyspieszenie robót nastąpiło w 2004 roku; wówczas resort kultury wydał zgodę na zaciągnięcie kredytu finansującego remont, a w budżecie państwa przewidziano znaczną kwotę na realizację dalszych prac związanych z rewitalizacją Arkad. W sumie koszt remontu szacowany jest na ok. 130 mln zł.

Arkady zostały udostępnione publiczności 1 kwietnia. Wejście do samych Arkad i ogrodu jest bezpłatne. Wstęp na wystawy oraz zwiedzanie nadbudowy Arkad Kubickiego, w której znajdują się m.in. stancje Oficyny Tarasowej, będą kosztowały 8 lub 4 zł (bilet ulgowy).(PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :