UOKiK: Empik nie może przejąćMerlina

UOKiK: Empik nie może przejąćMerlina

W lipcu 2010 roku do UOKiK wpłynął wniosek NFI Empik o przejęcie spółki Merlin. NFI Empik stoi na czele grupy kapitałowej, którą tworzy 45 spółek. Jest właścicielem m.in. sieci salonów Empik, Smyk oraz sklepu internetowego Empik.com. Merlin zajmuje się przede wszystkim sprzedażą detaliczną za pośrednictwem sklepu internetowego Merlin.pl. Empik chciał przejąć 60 proc. kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Merlin.

W tej sprawie UOKiK przeprowadził największe w swojej historii badanie rynku. Skierowano pytania do ponad 1,1 tys. potencjalnych konkurentów i kontrahentów uczestników transakcji, w tym – wydawnictw, dystrybutorów, sklepów internetowych sprzedających książki i płyty z muzyką oraz wytwórni muzycznych.

Wyniki badania wskazują, że sprzedaży w sklepach tradycyjnych i w internecie na tym rynku nie można traktować identycznie. Sklepy internetowe proponują bowiem większy asortyment produktów, oferując niższe ceny. Mniejsze są też koszty prowadzenia działalności, a jednorazowe zakupy są dokonywane na wyższe kwoty. Niektóre firmy specjalizują się tylko w jednym rodzaju sprzedaży, np. wyłącznie drogą elektroniczną.

Porównanie sprzedaży sklepów internetowych oraz tradycyjnych wykazało, że na rynku sprzedaży książek należy rozróżnić dwie podstawowe grupy publikacji: książki niespecjalistyczne (beletrystyka i literatura faktu) oraz specjalistyczne i podręczniki szkolne.

UOKiK uznał, że przejęcie Merlina przez NFI Empik doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynkach sprzedaży internetowej książek niespecjalistycznych oraz płyt z muzyką. Ponadto negatywnie wpłynie na rynek zakupu książek niespecjalistycznych.

W przypadku sprzedaży w internecie o przewadze łączących się spółek decyduje rozpoznawalność marek wśród konsumentów, która zarówno w przypadku Merlina jak i Empiku jest wysoka. Ponadto, obie firmy posiadają znacznie większą od konkurentów sieć punktów osobistego odbioru, która umożliwia zaoszczędzenie na kosztach przesyłki. Z punktu widzenia kupujących jest to często czynnikiem decydującym o wyborze danego sklepu – uznał Urząd.

Zgodnie z prawem największe fuzje i przejęcia muszą być poprzedzone uzyskaniem zgody prezesa UOKiK. Obowiązkowi temu podlegają koncentracje z udziałem firm, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzja nie jest prawomocna. Empik może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

luo/ je/ jra/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :