Tłumaczenia książek Stasiuka i Tokarczuk dotowane z Programu Kultura

Tłumaczenia książek Stasiuka i Tokarczuk dotowane z Programu Kultura

Program Kultura (2007-13) jest programem Unii Europejskiej skierowanym bezpośrednio do organizacji i instytucji kultury w Europie. Ma on m.in. pomóc w tym, aby Europejczycy częściej i chętniej korzystali z zagranicznych dóbr kultury. Badania Eurobarometru wskazują, że tylko 19 proc. z nich ogląda obcojęzyczne filmy czy telewizję, a 7 proc. czyta obcojęzyczne książki. W Programie Kultura przewidziano 400 milionów euro na dofinansowanie międzynarodowych projektów kulturalnych i artystycznych.

W Programie Kultura składanych jest około 800 aplikacji rocznie, z czego ponad 250 projektów otrzymuje dotację. Polska korzysta z programu od 2001 roku.

Dzięki temu dofinansowaniu przetłumaczono m.in. kilkadziesiąt książek w językach obcych na język polski i polskich na języki obce. Wśród najczęściej tłumaczonych tytułów polskich pojawiały się książki Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk i Michała Witkowskiego. Przekładane są także książki Sylwii Chutnik i Krzysztofa Vargi oraz „Pamiętnik znaleziony w wannie” Stanisława Lema i „Bez dogmatu” Henryka Sienkiewicza. 3 lutego 2012 roku będzie ostatnim dniem składania wniosków o granty na kolejne tłumaczenia literackie.

Od roku 2007 polskie instytucje współorganizowały 103 projekty dofinansowane z Programu Kultura na łączną kwotę 43 mln euro. Wśród nich znalazł się m.in. spektakl „Arka Noego. Nowy Koniec Europy” (2008-2010). Polską organizacją uczestniczącą w projekcie był Teatr Nowy w Poznaniu. Przedstawienie oparte na biblijnej przypowieści o Noem prezentowano na scenach teatrów partnerskich m.in. w Hessisches Staatstheater Wiesbaden (Niemcy) i Nuova Scena Societa Cooperativa (Włochy).

Muzeum Kresów w Lubaczowie w latach 2006-2009 realizowało projekt „Cult Rural”, którego główną ideą była promocja kultury ludowej poprzez współpracę pomiędzy muzeami, instytucjami naukowymi, instytucjami kultury. Uczestniczyły w nim placówki z siedmiu krajów europejskich: Bułgarii, Francji, Grecji, Węgier, Włoch, Szwecji oraz Polski.

Z kolei „SEMe – Sharing European Memories” był projektem realizowanym od października 2008 roku do maja 2010 roku dzięki współpracy pięciu krajów: Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Polski. Inicjatywa zakładała realizację przedsięwzięć artystycznych w miejscach rzeczywistych wydarzeń historycznych. Zorganizowano warsztaty oraz spotkania ze świadkami wydarzeń, podczas których uczniowie zbierali dane historyczne i spisywali wspomnienia. Polską organizacją uczestniczącą w projekcie była Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Za wdrożenie Programu Kultura na poziomie europejskim odpowiada Komisja Europejska i działająca pod jej nadzorem Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Informacji o zasadach funkcjonowania programu oraz możliwościach pozyskiwania funduszy udzielają Punkty Kontaktowe ds. Kultury, które odpowiadają za promocję Programu Kultura na poziomie państw członkowskich.(PAP)

agz/ abe/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :