Tekstualia

Tekstualia

„Tekstualia” to ogólnopolski kwartalnik literacko-naukowy o charakterze interdyscyplinarnym, założony przez Żanetę Nalewajk i Krzysztofę Krowirandę w 2005 roku. W naszym piśmie staramy się łączyć zagadnienia związane z literaturą, sztukami plastycznymi i naukami humanistycznymi. Do zadań, które realizujemy należą zarówno popularyzacja wybitnych dzieł literatury, promocja twórców stawiających pierwsze kroki w życiu literackim, jak i prezentacja na kartach periodyku wyników badań prowadzonych przez autorytety naukowe oraz młodych badaczy. Wartość naszego kwartalnika została doceniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w latach 2006–2009 „Tekstualia” otrzymały dotacje w ramach programów operacyjnych „Promocja czytelnictwa” oraz „Literatura i czytelnictwo”. W 2009 roku „Tekstualia” zostały dołączone do listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja z dnia 16 lipca 2009). Od 2009 roku kwartalnik dołączył do grona partnerów projektu „Review within Review” („Czasopismo w czasopiśmie”), którego partnerami są periodyki literackie i literaturoznawcze publikowane w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (tj. w krajach grupy wyszehradzkiej – Czechach, Słowacji i na Węgrzech – oraz między innymi w Słowenii i Austrii).

Wydawcą kwartalnika jest Dom Kultury „Śródmieście” w Warszawie (ul. Smolna 9).

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :