Skarby krakowskich wizytek nawystawie w Muzeum Narodowym

Skarby krakowskich wizytek nawystawie w Muzeum Narodowym

10.06. Kraków (PAP) – Sto cennych i w większości nieznanych zabytków i dzieł sztuki z klasztoru sióstr wizytek w Krakowie prezentuje wystawa "Życie sen krótki. Skarby krakowskich wizytek”, którą od piątku będzie można oglądać w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w Krakowie.

W Pałacu – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie zgromadzono na ekspozycji m.in. zabytkowe alby, ornaty, kapy i dalmatyki, hafty i koronki, a także kielichy, relikwiarze, krzyże, ampułki oraz rzeźby i obrazy o tematyce sakralnej.

Ciekawostką, prezentowaną pośród rękopisów, starodruków i listów, jest pismo biskupa Małachowskiego z zakazem pożyczania, pod karą klątwy, aparatów kościelnych.

Najstarszym zabytkiem na wystawie jest gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, prawdopodobnie z drugiej połowy wieku XIV. Ogromne wrażenie na zwiedzających robi piękna i ekspresyjna figura Chrystusa przy kolumnie biczowania, wykonana na Śląsku w połowie XVIII w. Podziw wzbudzają też niezwykle misterne koronki weneckie i flandryjskie z XVII w., tak precyzyjne, że ich sploty można prześledzić na dobre tylko pod szkłem powiększającym.

Do tytułu wystawy nawiązuje zegar gdański szafowo-podłogowy z ok. 1700 r. Urządzenie nigdy nie było pokazywane na wystawach, choć opisywane jest w literaturze jako najcenniejszy w polskich zbiorach i jako najstarszy tego typu czasomierz w naszym kraju. Jego stan zachowania jest tak dobry, że nadal bywa używany do odmierzania czasu.

Inwentarz krakowskiego klasztoru sióstr wizytek nie doczekał się dotąd opracowania naukowego, dlatego jego zbiory artystyczne i zabytkowe są nieznane. Krakowscy muzealnicy mają nadzieję, że dzięki wystawie zbiory te choć w części uda się spopularyzować. Ekspozycja została pomyślana nie tylko jako prezentacja artystycznego zasobu klasztoru, ale też jako próba pokazania duchowości zakonnej, jej specyfiki.

Wystawa została przygotowana z okazji jubileuszu 400-lecia założenia zakonu wizytek oraz 330. rocznicy sprowadzenia i fundacji klasztoru ss. wizytek w Krakowie. Zakon wizytek (Visitationis Beatae Mariae Virginis) został założony przez biskupa Genewy Franciszka Salezego (1567-1622) i Joannę Franciszkę de Chantal (1572-1641), pierwszą wizytkę. Do Krakowa wizytki sprowadził z klasztoru w Warszawie w 1681 r. biskup krakowski Jan Małachowski (1623-1699).

Początkowo krakowskie wizytki zamieszkiwały przy ul. Szpitalnej, ale szybko przeniosły się na Biskupie, gdzie biskup Małachowski ufundował im kościół i klasztor. Pierwszą przełożoną konwentu krakowskiego była Katarzyna Krystyna Branicka; przełożonymi i zakonnicami były w tym klasztorze przedstawicielki takich rodów jak Czartoryscy, Radziwiłłowie, Lubomirscy, Małachowscy, Potoccy. To dzięki nim do klasztoru trafiały dzieła sztuki tej klasy, co prezentowane na wystawie.

Wystawa będzie czynna do 26 września.(PAP)

czo/ hes/ gma/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :