Seweryn: Teatr Polski będzie „teatrem myślącym wielkimi tekstami”

Seweryn: Teatr Polski będzie „teatrem myślącym wielkimi tekstami”

29.04. Warszawa (PAP) – Teatr Polski w Warszawie będzie "teatrem myślącym wielkimi tekstami", o poważnym repertuarze, a zarazem "pełnym energii i tolerancji", otwartym na inicjatywy aktorów – zapowiedział Andrzej Seweryn, który od września obejmie funkcję dyrektora tej placówki.

Na czwartkowej konferencji prasowej w stolicy Seweryn opowiadał o swojej wizji Teatru Polskiego. Przedstawił także repertuar na najbliższy sezon 2010/2011 – znajdą się w nim m.in.: "Cyd" Piotra Corneille′a z Jerzym Zelnikiem i Olgierdem Łukaszewiczem w obsadzie oraz "Mazepa" Juliusza Słowackiego z Danielem Olbrychskim w roli Wojewody.

Obecnie pełniącym obowiązki dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie jest Marek Szyjko, który będzie sprawował tę funkcję do końca sierpnia.

"Chciałbym, żeby nasz teatr stał się teatrem myślącym wielkimi tekstami. Tekstami najważniejszymi, jakie napisała ludzkość. Tekstami, dzięki którym nasz teatr studiowałby dramat przyswajania i konfliktu wartości" – mówił Andrzej Seweryn na konferencji.

Teatr powinien "służyć sprawie", "wypełniać misję", być w "służbie ideowej" – ocenił Seweryn, powołując się m.in. na słowa Stefana Jaracza. "Wszyscy bez wyjątku pracownicy teatru służą sztuce i są współautorami przedstawienia" – podkreślił.

W jego ocenie, "repertuar, styl realizacji w Teatrze Polskim powinien być poważny – nie smutny, a poważny". "Ktoś, kto myśli, że TP będzie +muzeum+, bo tam przychodzi Seweryn, popełnia błąd intelektualny" – zaznaczył artysta. Podkreślił jednocześnie: "Chcę, by nasz teatr był pełen energii, tolerancyjny i zróżnicowany".

Przyszły szef Teatru Polskiego mówił m.in. o planowanej współpracy tej placówki z innymi teatrami.

"Chciałbym, żeby do tego miejsca przyjeżdżały teatry lalkowe, baletowe, alternatywne. By na naszej scenie grały także teatry spoza Warszawy, np. z Jeleniej Góry, Wrocławia czy Szczecina. Planujemy koprodukcje spektakli z innymi teatrami" – powiedział Seweryn.

Poinformował, że w Teatrze Polskim utworzone zostanie Studium Aktorskie. "To nie będzie konkurencja dla szkół teatralnych – wręcz przeciwnie. To będzie miejsce, gdzie młodzi ludzie będą kontynuowali proces swojego kształcenia. Niektórym z tych ludzi zaproponujemy później pracę" – powiedział.

W placówce kierowanej przez Seweryna ma być również powołane Forum Dyskusyjne Teatru Polskiego. Pierwsza dyskusja zaplanowana jest na 25 września – czyli na dzień, w którym na scenie TP odbędzie się premiera "Cyda" Piotra Corneille′a, utworu traktującego o honorze. Tematem rozmowy w ramach Forum będzie: "Honor w życiu publicznym".

"Chcemy zaproponować widzom także Soboty Literackie. W ich ramach będziemy prezentować cykl: +Listy+. Chodzi o listy między interesującymi ludźmi, np. listy Chopina i George Sand" – wyjaśnił Seweryn.

Jak podkreślił, ważne dla niego, jeśli chodzi o działalność teatru, będą inicjatywy, pomysły wychodzące od aktorów. "Rozmawiałem już z zespołem aktorskim. Prosiłem, by nie bali się wychodzić z inicjatywami. I tak na przykład Grażyna Barszczewska zaproponowała, by odbył się wieczór tekstów Stefanii Grodzieńskiej. I mogę już powiedzieć: zrobimy u nas taki wieczór" – mówił Seweryn na konferencji.

By wzmocnić "kontakt z widzem", Seweryn zamierza powołać przy teatrze Społeczną Radę Konsultacyjną, w której skład wejdzie pięć osób. "Będą one obserwowały naszą pracę i co jakiś czas wypowiadały się na jej temat" – tłumaczył.

Zapowiedział ponadto, że zespół Teatru Polskiego będzie podróżował – m.in. po województwie mazowieckim, dając spektakle w różnych salach na terenie województwa.

Jako nowy dyrektor placówki Seweryn zamierza dążyć do "zwrócenia Teatru Polskiego bardziej na Wschód". Znaczy to: do współpracy z artystami teatralnymi z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii – powiedział. Jak tłumaczył, chodzi np. o: prezentacje tekstów autorów z tamtych krajów na scenie Teatru Polskiego, o wizyty reżyserów z tamtych krajów, o wyjazdy Teatru Polskiego ze spektaklami do tamtych państw.

Andrzej Seweryn przedstawił plany teatru na najbliższy sezon: 2010/2011.

Rozpocznie się on 13 września spektaklem w reżyserii Antoniego Libery – na który złożą się dwa utwory Samuela Becketta: "Końcówka" i "Szczęśliwe dni". W obsadzie – m.in. Andrzej Seweryn (w roli Hamma z "Końcówki") i Ignacy Gogolewski. 13 września wypadnie w poniedziałek. Premiera właśnie tego dnia będzie jednak organizowana celowo – tłumaczył Seweryn. "13 września urodziny świętował Zbyszek Zapasiewicz, jeden z moich mistrzów" – wyjaśnił.

Na 25 września zaplanowano z kolei premierę "Cyda", w tłumaczeniu Jana Morsztyna. Spektakl wyreżyseruje Ivan Alexandre. Wystąpią m.in.: Jerzy Zelnik, Olgierd Łukaszewicz, Grażyna Barszczewska i Anna Dereszowska.

Kolejne premiery w sezonie 2010/2011 to m.in.: "Hekuba" Eurypidesa (13 listopada 2010) w realizacji Karoliny Kolendowicz, studentki III roku szkoły teatralnej – w ocenie Seweryna reżyserki bardzo zdolnej; "Quem Queritis" (20 listopada 2010) – projektu teatralnego Ryszarda Peryta, z udziałem śpiewaków specjalizujących się w muzyce dawnej; "Zwiastowanie" Paula Claudela (22 stycznia 2011) – które wyreżyseruje estoński artysta teatralny Lembit Peterson; "Mazepa" Juliusza Słowackiego (29 stycznia 2011) w reż. Piotra Tomaszuka, z Danielem Olbrychskim w roli Wojewody; "Siedziałam w domu i czekałam aż spadnie deszcz" Jeana-Luca Lagarce′a (4 czerwca 2011) w reż. Michała Sieczkowskiego; oraz "Ryszard III" Szekspira (18 czerwca 2011) w reż. Brytyjczyka Dana Jemmetta.

Andrzej Seweryn podał nazwiska osób, które będą pełniły ważne funkcje w Teatrze Polskim pod jego dyrekcją. Zastępcą dyrektora ds. administracyjnych będzie Marek Szyjko (obecny p.o. dyrektora). Zastępcą dyrektora ds. artystycznych zostanie Jarosław Gajewski – obecnie aktor Teatru Narodowego, pedagog. Funkcję sekretarza artystycznego teatru będzie z kolei pełnił Michał Sieczkowski – aktor, reżyser, działacz kulturalny. (PAP)

jp/ ls/ gma/
Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :