Senat: ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej – z poprawkami

Senat: ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej – z poprawkami

Jako pierwszy głosowano wniosek o odrzucenie ustawy w całości, zgłoszony przez senatora PiS Wojciecha Skurkiewicza. Wniosek odrzucono (za 33 senatorów, przeciw – 49, wstrzymał się – 1, nie głosował – 1).

Zgodnie z przyjętą w piątek poprawką pracownik artystyczny będzie zobowiązany do uzyskiwania akceptacji od swego pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, o ile dodatkowe zajęcie mogłoby kolidować z wykonywaniem przez pracownika obowiązków w pierwotnym miejscu zatrudnienia. Może to dotyczyć np. aktora zatrudnionego na etacie w teatrze, a jednocześnie zamierzającego występować w filmie, reklamie lub serialu telewizyjnym, albo np. muzyka zatrudnionego w filharmonii na etacie i podejmującego dodatkową pracę.

Poprawka zakłada również, że przełożony może uzależnić udzielenie zgody na podjęcie przez swojego pracownika artystycznego dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego pracodawcy od uzyskania od niego (innego pracodawcy) zobowiązania do pokrycia kosztów, które ewentualnie trzeba byłoby ponieść np. w przypadku odwołania spektaklu czy koncertu.

Wykonywanie dodatkowej pracy poza pierwotnym miejscem zatrudnienia, bez uzyskania wymaganej zgody, może stanowić podstawę do zwolnienia pracownika, bez wypowiedzenia i z winy pracownika – zdecydowali senatorowie.

Poprawkę tę poparło 54 senatorów, przeciw było 32, 1 senator wstrzymał się.

Senat przyjął w głosowaniu również poprawkę zakładającą, że instytucje artystyczne będą organizowały swoją działalność w oparciu o sezony artystyczne, „na które ustala się plany repertuarowe oraz nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami artystycznymi i dyrektorem instytucji artystycznej” (za – 51, przeciw 35, wstrzymało się – 2).

Za ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z przyjętymi poprawkami, głosowało za 51 senatorów, przeciw – 34, wstrzymało się – 2. (PAP)

agz/ ls/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :