Sejm uczcił 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego

Sejm uczcił 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego

W 2012 roku przypada 200. rocznica urodzin Krasińskiego, „pisarza, poety, dramaturga, epistolografa, który obok Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich romantyków” – napisano w uchwale.

„Krasiński odegrał ważną rolę w polskim życiu intelektualnym i zachowuje znaczące miejsce w historii kultury narodowej” – podkreślono. „Był on nie tylko wielkim Polakiem, ale również wielkim Europejczykiem”, a „jego memoriały polityczne, kierowane do przywódców ówczesnego świata, były donośnym głosem w obronie polskiej racji stanu i znakiem ostrzegawczym dla całej Europy”.

„Dziś żywe są przede wszystkim jego dramaty, szczególnie +Nie-boska Komedia+ i +Irydion+, w których utożsamiał swój los z losem narodu polskiego, wnikliwie analizował przyczyny jego klęski i niezłomnie wierzył w zwycięstwo” – napisano w uchwale. Jak dodano, „wielką wartość mają również listy poety, które są skarbnicą wiedzy o epoce oraz źródłem interesujących prognoz i analiz”. „W całej twórczości artystycznej i publicystycznej wskazywał na kluczowe miejsce naszej ojczyzny w Europie jako wspólnocie wolnych narodów i wynikającą stąd konieczność przywrócenia Polsce niepodległości” – głosi uchwała.

Obchody 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego rozpoczną się w sobotę 18 lutego. O godzinie 18.00 w warszawskim kościele Św. Krzyża rozpocznie się msza św. w intencji poety, potem odbędzie się złożenie kwiatów pod znajdującym się w tym kościele epitafium autora „Irydiona”. Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pod Ciechanowem Roman Kochanowicz wygłosi odczyt zatytułowany „Zygmunt Krasiński przypominany i żywy”, a wiersze i fragmenty dramatów recytować będą aktorzy Teatru Polskiego w Warszawie i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

W niedzielę w Opinogórze – rodowej siedzibie Krasińskich – świętowany będzie dzień urodzin poety. Uroczystości rozpoczną się mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, potem złożone zostaną kwiaty w krypcie, gdzie spoczywają prochy Zygmunta Krasińskiego. W opinogórskim Dworze Krasińskich, gdzie mieści się Muzeum Romantyzmu, odbędzie się prezentacja znaczka pocztowego z wizerunkiem autora „Nie-Boskiej Komedii” oraz otwarcie wystawy „Zygmunt Krasiński – poeta, dramaturg, epistolograf. W 200. rocznicę urodzin”.

Zygmunt Krasiński urodził się w 1912 roku w Paryżu. Jako 21-latek napisał dramat „Nie-boska Komedia” (1835), który uważany jest za jego najwybitniejsze dzieło, a zawarte w nim rozważania na temat rewolucji jako żywiołu zła i zniszczenia pozostają aktualne do dziś. Krasiński jest też autorem m.in. dramatu „Irydion” (1836), poematów „Resurecturis” (1851) i „Przedświt” (1843), „Psalmów przyszłości” (1845). Krasiński tradycyjnie zaliczany był do „trójcy wieszczów”, profetycznych poetów, których refleksja nad dziejami ludzkości i narodu jest zarazem wizją przyszłości.

Krasiński studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie ukończył studiów. Przez całe życie usiłował wyzwolić się spod wpływu ojca – Wincentego Krasińskiego, generała wojen napoleońskich, potem zwolennika polityki cara Aleksandra I, który marzył dla syna o karierze na dworze carskim. Zygmunt wybrał jednak inną drogę – wiele podróżował, we Francji i Szwajcarii nawiązał kontakty z Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, tam też poznał swoją największą miłość – Delfinę Potocką, ożenił się jednak, zgodnie z wolą ojca, z Elizą Branicką.

Zygmunt Krasiński zmarł na gruźlicę 23 lutego 1859 roku w Paryżu. Po śmierci jego zwłoki zostały przewiezione do Opinogóry koło Ciechanowa, gdzie znajduje się obecnie Muzeum Romantyzmu. (PAP)

ajg/ mok/ jra/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :