Scenariusz lekcji plastyki w pracowni komputerowej._Projekt witrażu Anna Rozalska-Nagy

Scenariusz lekcji plastyki w pracowni komputerowej._Projekt witrażu Anna Rozalska-Nagy

TEMAT: projekt witrażu

Cel – Cel – tworzenie całościowej kompozycji kolorystycznej i rysunku liniowo-konturowym o dowolnym lub zadanym temacie

Zadanie plastyczne
– opracowanie projektu w rysunku,
-stosowanie uproszczeń rysunku,
– równomierne rozmieszczenie siatki podziałów w rysunku,
– opracowanie jednolitej grubości siatki konstrukcji witrażu,
– opracowanie najlepszej wersji barwnej.

Zadania z zakresu grafiki komputerowej
– dobór narzędzia grafiki do tematu i zamierzonego efektu,
– wyznaczanie podziałów i połączeń dowolnego kształtu figur geometrycznych o kanciastym lub płynnym rysunku,
– ćwiczenie definiowania kolorów niestandardowych,
– doskonalenie stosowania narzędzi graficznych prostego edytora Paint,
– zapisywanie w różnych formatach graficznych,
– przygotowanie wydruku barwnego.

Przebieg lekcji:
Lekcję warto rozpocząć od pogadanki o witrażach, ich historii i konstrukcji, zastosowaniu i znaczeniu dla architektury, współczesnych zastosowaniach witrażownictwa w sztuce użytkowej oraz o klasykach projektów witraży: Stanisławie Wyspiańskim i Józefie Mehofferze. Warto posłużyć się przykładami najpiękniejszych witraży historii, np. z katedry w Chartres, pokazać kartony projektów Wyspiańskiego. Można do tego celu przygotować prezentacje uczniowskie (referaty), zaplanować skorzystanie z encyklopedii multimedialnych i internetowych na temat witraży.

Instrukcja przykładowa dla ucznia:
– ustal ustawienia strony,
– wybierz zarys (prostokąt, kwadrat, okrąg, prostokąt zwieńczony łukiem lub łukiem ostrym itp.)
– opracuj rysunek wzoru witrażu na dowolny temat,
– wypełnij rysunek kolorami i zapisz,
– skopiuj rysunek i zmień kolory,(powtórz)
– wybierz najlepszą wersję barwną,
– sprawdź podgląd wydruku,
– przygotuj wydruk barwny na folii (jeśli są takie możliwości),
– zrób ekspozycję wydruków na oknie.
– zapisz pracę w formacie gif (porównaj wielkości) i wykorzystaj ją w swojej osobistej prezentacji,

Propozycje zastosowań:
– witraż domowy lub szkolny na okno,
– witraż na okienko w drzwiach, okienko nad drzwiami,
– witraż – zawieszka przedokienna,
– witraż do sekretariatu, stołówki szkolnej, sklepiku szkolnego, dla świetlicy, zerówki, kawiarni,
– witraż – dekoracja dla innego wybranego miejsca,
– witraż do nadruku na przedmioty użytkowe:
– kubek,
– szklanka,
– abażur,
– wazon,
– nadruk okładki zeszytu lub książki

Propozycje tematów:
– zwierzę,
-krajobraz,
– kwiaty,
– motyl,
– Szopka Betlejemska,
– pisanka,
– okno gotyckie,
– logo szkoły,
– herb klasy,
– postać z bajki,

Uwagi do lekcji:
Temat bardzo twórczy plastycznie, jest okazją do zrealizowania nietypowych wydruków barwnych na folii, albo wydruków samych konturów na drukarce laserowej, aby później nanieść na folię barwy farbami witrażowymi.W pracy można określić jednakową maksymalną dla wszystkich wielkość kafla.
Pliki graficzne w formacie GIF uczniowie wykorzystają do swoich prezentacji, projektów ilustracji, w przyszłości mogą umieścić na swej stronie internetowej.
Dla zaawansowanych uczniów wykonane pliki graficzne służą jako rysunek do efektów wypełnienia, mogą być dodawane do własnego katalogu biblioteki clipartów, służyć do wypełnienia tła autokształtów, ozdobnych liter i tła slajdów prezentacji.
Uczniowie wraz z nauczycielem oceniają efekty prac projektowych, wybierają najciekawsze prace do wydruku. Jeśli pracownia i szkoła ma takie możliwości, powinny być wydrukowane wszystkie prace w kolorze. Uczniowie powinni poznać ustawienia opcji wydruku , nauczyć się wyznaczać układ wydruku i jego skalowanie. Wydrukowane prace należy zaprezentować na wystawie okiennej.

Sugestie do instrukcji:
Możliwe jest elastyczne dopasowanie poziomu wymagań i zakresu pracy do umiejętności poszczególnych uczniów i danej klasy. W klasach młodszych dzieci kolorują gotowe rysunki i wyrabiają sobie zmysł estetyczny, rozpoznają nastrój rysunku zależny od gamy kolorystycznej. Oczywiście najlepsze efekty pracy uzyskamy stosując instrukcję z pokazem oraz zaprezentowanie z archiwum wydruków przykładowych prac o różnym poziomie. Modyfikacje instrukcji zależą także od możliwości technicznych, jeśli brak funduszy na wydruki na folii, możemy drukować same kontury bez wypełnień barwnych, prace przeznaczyć do kolorowania ręcznego lub do tradycyjnego wycinania i podklejania bibułką.

Sugestie do przebiegu lekcji:
Nauczyciel każdorazowo decyduje o formie i zakresie pogadanki wstępnej, może także pominąć tę fazę. Pogadankę najlepiej jest oprzeć na materiale poglądowym odpowiednio dobranych ilustracji – pokazanych w prezentacji Power Point lub za pomocą wizualizera z albumów i encyklopedii sztuki. Może to być także praca uczniowska zbierająca konkretny zestaw przykładów wyszukanych w zasobach encyklopedii multimedialnej i Internecie – jako referat.

Autor Anna Rozalska – materiał pochodzi se strony http://www.arinita.republika.pl/publikacje/pub05/index.html

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :