Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

Środowiska artystyczne kwestionują niektóre zapisy.

Zgodnie z projektem zaproponowanym przez resort kultury, artyści będą zatrudniani na czas określony od jednego do pięciu sezonów, a każdy sezon będzie trwać od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Prawo do zawarcia umowy na czas nieokreślony będzie mieć artysta z 15-letnim stażem. Środowiska twórcze twierdzą, że brak stałego zatrudnienia uniemożliwi np. młodym artystom wzięcie kredytu. Dyrektorzy instytucji artystycznych, zgodnie z nowymi przepisami, również będą zatrudniani na czas określony na okres od trzech do pięciu sezonów.

Autorzy nowelizacji chcą zakazu podejmowania przez artystę dodatkowej pracy w innych instytucjach bez zgody pracodawcy, z którym artysta jest związany umową. Oznacza to, że aktor teatralny nie będzie mógł np. zagrać w serialu telewizyjnym bez zgody dyrektora teatru, w którym występuje. Ten zapis również budzi sprzeciw środowisk artystycznych.

Projekt nowelizacji zakłada podział instytucji kultury na instytucje artystyczne (m.in.: teatry, opery, operetki, filharmonie, zespoły pieśni i tańca, orkiestry) i inne instytucje kultury (np. muzea, biblioteki, domy kultury, galerie). Według autorów projektu, „podział ten umożliwi większą elastyczność działania tych instytucji oraz dostosuje ich specyfikę do profilu działań artystycznych”.

Uelastycznieniu działalności kulturalnej służyć będą przepisy, pozwalające na łączenie różnych form działalności kulturalnej np. wystawienniczej z prowadzeniem biblioteki. Ten przepis, według projektodawców, będzie szczególnie atrakcyjny dla małych, w tym zwłaszcza gminnych instytucji kultury.

Kierownicy placówek i instytucji kultury będą wyłaniani wyłącznie w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Instytucje kulturalne będą działać zgodnie z planem finansowym przygotowanym przez dyrektora placówki.

Wstrzymanie prac nad projektem nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w takim kształcie było jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiła przed sobą Joanna Szczepkowska, która w kwietniu tego roku objęła stanowisko prezesa Związku Artystów Scen Polskich. Według niej, nie do przyjęcia były zwłaszcza punkty dotyczące sposobu zatrudniania i podejmowania pracy przez artystę.

W poniedziałek Szczepkowska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Jednak, jak zaznaczyła w rozmowie z PAP była prezes, jej rezygnacja nie ma nic wspólnego z projektowaną zmianą ustawy. Jako powód swojego odejścia podała brak dalszej możliwości działania jako prezes bez zmian w statucie ZASP.(PAP)

mce/ ls/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :