Ryszard Kaczorowski – dziewięć wieczorów z prezydentem

Ryszard Kaczorowski – dziewięć wieczorów z prezydentem

14.04. Warszawa (PAP) – Każdy, kto chciałby lepiej poznać postać tragicznie zmarłego Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na Uchodźctwie, powinien sięgnąć po książkę Adama Dobrońskiego – "Ryszard Kaczorowski – dziewięć wieczorów z prezydentem". Autor miał okazję przeprowadzić z Kaczorowskim głębokie i szczere rozmowy, z których wyłania się portret wiernego swoim ideałom patrioty.

"Prezydent Kaczorowski zadziwia pogodą ducha, która nie przeszkadzała mu w konsekwentnej obronie wartości narodowych i państwowych. Czuje się wciąż zobowiązany przyrzeczeniem harcerskim. Ryszard Kaczorowski potwierdza opinię, że trzeba wiele przejść w życiu, by umieć odróżnić sprawy ważne od błahych, dobro ogółu od celów własnych, od postawy egoistycznej" – pisał Dobroński.

Po wojnie Ryszard Kaczorowski pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie skończył Szkołę Handlu Zagranicznego, pracował jako księgowy, ale też bardzo aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego na emigracji. W latach 1967-88 był przewodniczącym ZHP na uchodźstwie. W 1986 w rządzie na emigracji został ministrem do spraw krajowych, w 1989, po nagłej śmierci Kazimierza Sabbata, objął stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. To Kaczorowski przekazał insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej, wśród nich insygnia Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski Lechowi Wałęsie po wyborach w 1990 roku.

Nie zrezygnował jednak z czynnego udziału w polskim życiu politycznym. Często był obecny w kraju, gdzie uczestniczył i patronował wielu wydarzeniom. Dużo zrobił także dla Polaków w Wielkiej Brytanii. W 2004 roku został mianowany przez królową Elżbietę II honorowym kawalerem I klasy (Rycerzem Krzyża Wielkiego) brytyjskiego Orderu św. Michała i św. Jerzego. Wyróżnienie to otrzymał za wybitne zasługi dla Polonii brytyjskiej.

Książka "Ryszard Kaczorowski dziewięć wieczorów z prezydentem" jest zapisem spotkania autora z prezydentem oraz przebogatej biografii Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Zawiera również ogromną ilość zdjęć pokazujących drogę życiową Kaczorowskiego.

Biografia trafiła na rynek nakładem wydawnictwa BENKOWSKI w 2007 roku.(PAP Life)

jmy/ dki/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :