Rozpoczął się Europejski Kongres Kultury

Rozpoczął się Europejski Kongres Kultury

„Zawsze będzie toczył się spór o rolę kultury w definiowaniu europejskości i trzeba ten dyskurs prowadzić, tak jak dyskusje o tym, gdzie zaczyna się i gdzie kończy Europa, co ją definiuje, co ją ogranicza, co wyznacza jej nowe, piękne perspektywy” – powiedział prezydent.

Prezydent uznał, że właśnie we Wrocławiu można zauważyć wielkość kultury europejskiej, wyrażającą się m.in. w poczuciu piękna różnorodności. „Jedność europejska musi uwzględniać różnorodność, wtedy można uzyskać pełnię europejskości, z całym jej skomplikowaniem tradycji, kultury, języków, wyznań, z całą jej wspaniałą różnorodnością” – powiedział Komorowski.

W ocenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka Unia Europejska jest „zjednoczona w różnorodności”. „27 krajów, pół miliarda obywateli, wielowiekowa historia i kultura na tyle spójna, że możemy nazwać ją jedną. W każdym zakątku Europy kultura oparta jest o te same mocne korzenie, antyczne i judeochrześcijańskie. Instytucje europejskie wspierają rozwój kultury, są jej mecenasem, promotorem” – mówił przewodniczący PE.

Jak zaznaczył, nasza cywilizacja rozwija się w zjednoczonej Europie. „Nasz projekt europejski to 70 lat pokoju, bez wojen, to także wybór solidarności i współpracy, a nie nienawiści i konfliktów. Nasz projekt europejski, który jest wytworem naszej cywilizacji i kultury, określa także rolę i znaczenie twórców. Chciałbym życzyć europejskim twórcom, aby mogli tak jak dotąd przez całe stulecia w Europie tworzyć w oparciu o tradycje, o przeszłość i o wartości już dawno rozpoznane” – podkreślił Buzek.

Zdaniem marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny politycy muszą pomagać dziedzictwu Polski i Europy, a stanowienie prawa w Polsce i Unii Europejskiej powinno wiązać się z dochowaniem wierności ich kulturowemu dziedzictwu. „Kultura powołana jest jako jeden z filarów europejskiej jedności. U podstaw jej leży troska o człowieka, jego osobistą suwerenność, na którą pracowały pokolenia. To wolność nakłada na człowieka zadanie samodzielnego myślenia i samodzielnej oceny, kultura jest dla niego cennym drogowskazem” – zauważył Schetyna.

W opinii unijnej komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulli Vassiliou, kultura to kotwica i fundamenty Europy, która może także wesprzeć walkę z kryzysem gospodarczym. „Kultura może mieć ogromny wpływ na tworzenie Unii Europejskiej, która jest społecznie mocna i włącza wszystkich swoich obywateli. Dzisiaj bogactwo narodów zależne jest od wiedzy i innowacji” – zauważyła. Dodała, że rolę kultury podkreśla m.in. długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego UE „Europa 2020”, zastępujący Strategię Lizbońską.

Minister kultury Bogdan Zdrojewski otwierając oficjalnie kongres podkreślił, że kultura jest najważniejszym i najcenniejszym fragmentem kapitału współczesnej Europy. Minister zaznaczył, że wrocławski kongres zgromadził zarówno twórców, intelektualistów, organizatorów imprez kulturalnych, jak i polityków oraz przedstawicieli Parlamentu Europejskiego. Zwrócił uwagę, jak ważna jest edukacja kulturalna i inwestycje w kulturę. Zaapelował także do członków Parlamentu Europejskiego, aby nie zabrakło na te cele środków.

W rozpoczęciu kongresu udział wzięli również m.in. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Andrzej Wajda i Krzysztof Penderecki. Inauguracji towarzyszył także wykład prof. Zygmunta Baumana, nawiązujący do tematów podjętych przez niego w książce „Kultura w płynnej nowoczesności”, która ukazała się wiosną w Polsce i Wielkiej Brytanii w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Prezydencji 2011.

W programie Europejskiego Kongresu Kultury odbywającego się pod hasłem „Art for Social Change” znalazło się ponad 100 interdyscyplinarnych projektów i konferencji m.in. nieformalne spotkanie ministrów kultury i spraw audiowizualnych krajów Unii Europejskiej. Zaplanowano też wiele wydarzeń artystycznych m.in. pokazy filmów, spektakle, koncerty i wystawy. Kongres zakończy się w niedzielę. (PAP)

aszw/ mce/ nno/ akn/ mlu/ gma/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :