Romuald Twardowski

Romuald Twardowski

Zycie
Romuald Twardowski jest polskim kompozytorem urodzonym w Wilnie 17 czerwca 1930 roku.
Początkowo studiował naukę gry na fortepianie i kompozycję w Państwowym Konserwatorium Litewskiej SRR w Wilnie (1952 – 1957). Następnie studiował kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (1957 – 60). Dodatkowo w 1963 oraz w 1966 studiował chorał gregoriański oraz polifonię średniowieczną w Paryżu.

Od 1971 roku Twardowski uczy w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie jest profesorem.

Nagrody
Romuald Twardowski otrzymał za swoją twórczość i działalność kulturalną wiele nagród i wyróżnień. I tak zdobył m.in.: I nagrodę Konkursu Młodych Związku Kompozytorów Polskich (1961), II miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu (1963), I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Pradze (1966), I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. księcia Rainiera w Monako (1965, 1973), nagroda AGEC – Zachodnioeuropejskiej Federacji Towarzystw Chóralnych (1994), Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich (1994) oraz Nagrodę im. Ignacego Jana Paderewskiego w Baltimore (2006).

Twórczość
Do najważniejszych kompozycji Romualda Twardowskiego zaliczyć należy utwory takie jak: Oberek [wersja I] na skrzypce i fortepian (1955), Oberek [wersja II] na orkiestrę smyczkową (1955), Suita w dawnym stylu na orkiestrę (1957), Siedem pieśni ludowych na głos i fortepian (1957), Mała sonata na fortepian (1958), Mała symfonia na fortepian, smyczki i perkusję (1959), Pieśń o białym domu, kantata na chór mieszany, 2 fortepiany i perkusję (1959), Pieśni o wiośnie [wersja I] na chór żeński lub chłopięcy (1959), Pieśni o wiośnie [wersja II] na chór męski (1959), Jaworowe pieśni na chór mieszany (1960), Nokturny na chór mieszany (1960), Kołysanki na chór mieszany (1960), Nagi książę, balet-pantomima (1960), Suita warmińska na chór mieszany (1960), Kołysanka warmińska na głos i fortepian (1960), Carmina de mortuis per coro misto (1961), Antifone per tre gruppi d’orchestra (1961), Bukoliki na chór mieszany (1962), Cantus antiqui na sopran, klawesyn, fortepian i perkusję (1962), Cyrano de Bergerac, opera romantyczna (1962), Nomopedia Cinque movimenti per orchestra (1962), Psalmus 149 per coro misto (1962), Mała suita na skrzypce i fortepian (1962), Kwietniowe pieśni na chór mieszany (1963), Posągi czarnoksiężnika (Rzeźby mistrza Piotra), balet-pantomima (1963), Miniatury na chór mieszany (1964), Oda 64 na orkiestrę (1964), Parabola, pantomima (1964), Dwie pieśni murzyńskie na chór mieszany (1965), Tragedya albo Rzecz o Janie i Herodzie, opera-moralitet (1965), Sonetti di Petrarca per tenore solo e due cori a cappella (1965), Tre studi secondo Giotto per orchestra da camera (1966), Impressioni fiorentini per quattro cori strumentali (1967), Capricci per pianoforte (1967), Mała liturgia prawosławna na zespół wokalny i 3 grupy instrumentów (1968), Oda do młodości na głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę (1969), Upadek ojca Suryna, radiowy dramat muzyczny (1969), Lord Jim, dramat muzyczny (1970-73), Trzy sonety pożegnalne [wersja I] na bas-baryton i orkiestrę kameralną (1971), Trzy sonety pożegnalne [wersja II] na bas-baryton i fortepian (1971), Dwie pieśni żartobliwe [wersja I] na chór mieszany (1972), Dwie pieśni żartobliwe [wersja II] na chór żeński lub chłopięcy (1972), Preludium, toccata i chorał na orkiestrę symfoniczną (1973), Tryptyk Mariacki na orkiestrę smyczkową (1973), Preludio e toccata per coro misto (1974), Studium in a na orkiestrę (1974), Improvvisazione e toccata per due pianoforti (1974), Dwa pejzaże na orkiestrę symfoniczną (1975), Impresje morskie na chór mieszany (1975), Krajobraz polski [wersja I] na bas-baryton i orkiestrę smyfoniczną (1975), Krajobraz polski [wersja II] na bas-baryton i fortepian (1975), Laudate Dominum, dialog na 2 chóry mieszane (1976), Sequentiae de ss. Patronis Polonis na baryton, chór i zespół instrumentalny (1977), Ręka mi miecz, trzy poematy na tenor solo i chór mieszany (1977), Maria Stuart, dramat muzyczny (1978), Capriccio in blue na skrzypce i orkiestrę (lub fortepian) (1979), Lamentationes per coro misto (1979), Oblicze morza, 5 pieśni na bas-baryton i fortepian (1979), Preludio, recitativo ed aria con variazioni per cembalo (pianoforte) (1979), Sonata breve per cembalo (pianoforte) (1979), Koncert wiejski na chór mieszany (1980), Musica concertante na fortepian (1980), Mały koncert na fortepian i zespół instrumentalny (1980), Na czterech strunach na skrzypce i fortepian (1980), Trzy pieśni kurpiowskie na chór mieszny (1980), Historya o św. Katarzynie, moralitet muzyczny (1981), Fantazja na organy (1982), Fantazja polska na dwoje skrzypiec (1982), Salve Regina na chór żeński i organy (1982), Trzy utwory na organy (1982), Ave Maris Stella [wersja I] na chór męski i organy (lub fortepian) (1982), Erotyki na głos i fortepian (1983), Joannes Rex, kantata na baryton, chór mieszany i orkiestrę (1983), Koncert na fortepian i orkiestrę (1984), Wesołe miasteczko na fortepian (1984), Fantazja hiszpańska [wersja I] na skrzypce i orkiestrę (lub fortepian) (1985), Fantazja hiszpańska [wersja II] na wiolonczelę i fortepian (1985), Mały tryptyk na kwintet dęty (1986), Trzy freski na orkiestrę symfoniczną (1986), Allegro rustico na obój i fortepian (1986), Wariacje symfoniczne na temat George’a Gershwina na perkusję solo i orkiestrę (1986), Kotek i smok, 7 piosenek na głos i fortepian (1986), Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1987), Koncert staropolski na orkiestrę smyczkową (1987), Trzy pieśni do słów Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego na baryton i fortepian (1987), Mały koncert na orkiestrę wokalną (1988), Wariacje litewskie na flet, obój, klarnet, róg i fagot (1988), Sonety Michała Anioła na baryton i fortepian (1988), Symfonie dzwonów na fortepian (1988-91), Album włoski na orkiestrę (1989), Taniec staropolski na 3 gitary (1989), Espressioni per violino e pianoforte (1990), Alleluja na chór mieszany (1990), Chwalitie Imia Gospodina [wersja I] na chór mieszany (1990), Trzy sonety do Don Kichota na bas-baryton i fortepian (1990), Znad Willi na baryton i fortepian (1990), Niggunim, melodie chasydów na skrzypce i orkiestrę symfoniczną (lub fortepian) (1991), Tu es Petrus na baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1991), Hosanna I na chór mieszany (1992), Plejady na skrzypce i fortepian (1993), Trio młodzieżowe na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1993), Pieśni Maryjne na sopran i małą orkiestrę symfoniczną (1993), Sonatina na dwoje skrzypiec (1993), Canticum Canticorum na sopran, flet, klarnet i smyczki (1994), Koncert na wiolonczelę i orkiestrę (1995), Wsjakoje dychanije na chór mieszany (1996), Inwokacja i capriccio na dwie wiolonczele (1996), Regina coeli na chór mieszany (1996), W gaiku zielonym, 5 miniatur na fortepian na 4 ręce (1996), Hosanna II na chór mieszany (1997), Concerto breve na orkiestrę smyczkową (1998), K Tiebie Władyka na chór mieszany (1998), O gloriosa Domina na chór mieszany (1999), Hommage a J. S. Bach, cykl utworów na fortepian (2000), Dwie kolędy na chór chłopięcy (2000), Wo carstwii Twojem na chór mieszany (2000), Chwali dusze moja na chór mieszany (2000), Intermezzo na fortepian (2000), Introdukcja i Allegro na skrzypce i fortepian (2001), Missa „Regina caeli” na chór mieszany (2001), Capriccio na skrzypce i fortepian (2001), O salutaris na chór mieszany (2001), Jubilate Deo na chór mieszany (2001), Ave Maris Stella [wersja II] na chór męski (2002), Pastorale i Humoreska na obój i fortepian (2002), Chwalitie Imia Gospodina [wersja II] na chór męski (2002), Musica festiva na organy (2002), W chińskim ogrodzie na zespół perkusyjny (2002), Toccata i chorał na organy (2002), Jezu ufam Tobie. Misterium o Miłosierdziu Bożym na sopran, baryton, 2 głosy recytujące, chór mieszany i orkiestrę (2002), Im ZOO na skrzypce i fortepian (2002), Jeż elegant i Dudek na głos i fortepian (2002), Trzy szkice na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2003), Serenada na orkiestrę smyczkową (2003-2004), Trzy intermezza na organy (2004), Lato z tatą na głos i fortepian (2004), Tango na wiolonczelę i fortepian (2004), Medytacja na wiolonczelę i fortepian (2004), Campane IV z cyklu Symfonie dzwonów na fortepian (2004), Orzeł Biały na głos i fortepian (2004), Pater noster na chór mieszany (2005), Tryptyk paschalny na organy (2005), Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian nr 2 (2005), Otcze nasz na chór mieszany (2005), Koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową (2006), Myscerium crucis na chór mieszany a cappella (2006) oraz Popule meus na chór mieszany (2006).

Marta Kotas 2009-07-04

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :