Rok szkolny 2011/2012 – Rokiem Szkoły z Pasją

Rok szkolny 2011/2012 – Rokiem Szkoły z Pasją

„Główne hasło naszej akcji jest takie, że szkoła, to nie tylko lekcje. W niej powinno się dziać o wiele więcej. Właśnie organizacje pozarządowe dają bardzo dużo możliwości działania i samym uczniom, i nauczycielom” – mówiła inaugurując akcję w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych szefowa resortu.

„Chodzi o to, by szkoła miała partnerów społecznych, aby byli w placówkach ludzie z pasją myślący też o działaniu wychowawczym, jakim jest uczenie współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, dzielenia się z innymi” – wyjaśniła minister Hall.

Jak dodała, w Polsce jest bardzo wiele organizacji pozarządowych współpracujących z placówkami oświatowymi. Akcja resortu ma pomóc rozwinąć tą współpracę albo zaangażować w nią kolejne stowarzyszenia czy fundacje.

Hall wyjaśniła, że akcja skierowana jest nie tylko do organizacji i szkół. „Liczymy też na pomoc samorządów, na to że włączą się one w to przedsięwzięcie” – powiedziała minister.

Symboliczną inauguracją akcji „Szkoła z Pasją” było podpisanie w czwartek w Gdańsku listu intencyjnego, w którym wybrane duże organizacje współpracujące już ze szkołami zadeklarowały przystąpienie do projektu. Pod listem, oprócz minister edukacji podpisali się przedstawiciele dwunastu fundacji, stowarzyszeń czy związków, w tym: Fundacji WOŚP, ZHP, ZHR, Caritas Polska, Fundacji ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacji Orange, Fundacji Nowe Media, Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Polskiej Akcji Humanitarnej, Stowarzyszenia MONAR, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego czy Odyssey of the Mind Polska.

„Dziś pod listem podpisują się duże organizacje, takie, które mają już duże doświadczenie we współpracy ze szkołami. Ale oczywiście lista jest otwarta, czekamy na kolejnych chętnych, liczymy też na to, że – oprócz tej ogólnopolskiej, powstaną też lokalne koalicje organizacji chcących zaangażować się w życie szkół” – powiedziała Katarzyna Hall.

Sygnatariuszom listu ministerstwo zadeklarowało pomoc w rozwijaniu ich współpracy ze szkołami. Poza tym resort planuje też wyróżniać i nagradzać fundacje czy stowarzyszenia szczególnie dobrze działające na polu oświatowym. Resort założył też specjalny internetowy portal www.szkolazpasja.men.gov.pl, który będzie promował przedsięwzięcie a poza tym służył wymianie doświadczeń i pomysłów.

Jak powiedział Jerzy Owsiak, który podpisał list w imieniu Fundacji WOŚP organizującej w szkołach kursy pierwszej pomocy, wsparcie resortu będzie dla niego oraz innych organizacji bardzo pomocne. Owsiak wspomniał przy tej okazji trudne początki jego współpracy ze szkołami. „A dziś obejmuje ona już 11 tysięcy placówek” – powiedział dodając, że wsparcie resortu z pewnością ułatwi wiele działań.

Ministerstwo Edukacji Narodowej od czterech lat wskazuje priorytet, na którym w danym roku szkolnym będzie próbowało zwrócić uwagę placówkom oświatowym. Rok szkolny 2008/2009 był „Rokiem przedszkolaka”, rok szkolny 2009/2010 – „Rokiem historii najnowszej”, a rok szkolny 2010/2011 ogłoszono „Rokiem odkrywania talentów”. (PAP)

aks/ abe/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :