Resort kultury ujawnił instrukcje negocjacyjne ws. ACTA

Resort kultury ujawnił instrukcje negocjacyjne ws. ACTA

Dokumenty zawierają instrukcje dla polskich delegatów, którzy prezentowali stanowisko strony polskiej podczas posiedzeń Komitetu Polityki Handlowej 30 maja, 11 lipca, 12 września i 3 grudnia 2008 r. oraz 24 lipca 2009 r. Komitet jest organem pomocniczym Rady Unii Europejskiej, na forum którego prowadzono negocjacje w sprawie umowy międzynarodowej ACTA.

W instrukcji z 28 maja 2008 roku napisano, że traktat ACTA „ustanawiałby +złote zasady+ przestrzegania praw własności intelektualnej i promował ich wdrażenie”. Wskazano przy tym, że najistotniejsze dla Polski kwestie dotyczą m.in. tego, by zakres praw, do których stosowane miałby być środki karne „nie powinien wykraczać poza uregulowania porozumienia TRIPS (prawa autorskie, prawa pokrewne, znaki towarowe), a w szczególności nie powinny mieć one zastosowania do praw z patentu”.

W instrukcji na specjalne spotkanie ekspertów ds. własności intelektualnej w dniu 3 grudnia 2008 r. napisano, że polska strona zgłosiła uwagi do rozdziałów porozumienia ACTA dotyczących przepisów cywilnych i karnych. Według dokumentu, domagano się m.in. aby w procedurze cywilnej „decyzja co do wydania zarządzenia tymczasowego przeciwko osobie naruszającej prawa własności intelektualnej była pozostawiona sądowi”. (PAP)

mce/ abe/ ura/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :