Prof. Jacek Purchla laureatemNagrody im. Gieysztora

Prof. Jacek Purchla laureatemNagrody im. Gieysztora

Nagroda im. Gieysztora przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie działalności muzealnej, konserwatorskiej, archiwalnej i bibliotecznej; za działania mające na celu utrwalanie i ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Doceniane są indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego.

Laureat nagrody im. Gieysztora otrzymuje 50 tys. zł. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.

W uzasadnieniu werdyktu kapituły nagrody podkreślono, że tegoroczny laureat – prof. Purchla jest inicjatorem stworzenia i kierowania działalnością krakowskiego Międzynarodowego Centrum Kultury oraz interdyscyplinarnych badań nad teorią dziedzictwa i zarządzaniem miastem historycznym.

Jacek Purchla (ur. 1954 w Krakowie) jest historykiem sztuki i ekonomistą, specjalistą z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX w., a także teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Jego zainteresowania koncentrują się przede wszystkim wokół szeroko pojętej problematyki miasta i rozwoju urbanistycznego. Traktując miasto jako złożony organizm – wypadkową procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych – stworzył nowoczesny warsztat „urbanologa”.

Drugim istotnym wątkiem działalności naukowej prof. Purchli są podjęte jeszcze w połowie lat 70. – pionierskie wówczas – badania nad architekturą XIX i XX w., w których w nowatorski sposób analizował takie czynniki jak: prawo budowlane, rola mecenatu publicznego, szkolnictwo, zagadnienia polityczne, społeczne i ekonomiczne. Od roku 2005 jest założycielem i kierownikiem pierwszej w Polsce Katedry Dziedzictwa Europejskiego.

Nagroda przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy City Handlowy. Laureata wybiera kapituła, w której skład wchodzą członkowie rady i zarządu Fundacji oraz Ewa Gieysztor – córka prof. Aleksandra Gieysztora.

Wręczenie nagrody odbędzie się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie. (PAP)

agz/ abe/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :