Pro Arte

Pro Arte

„Pro Arte” – kwartalnik kulturalno-literacki – istnieje od zimy 1996 roku.

Pismo powstało w środowisku studentów polonistyki UAM, szybko wyszło jednak poza ramy wydziału, otwierając się na współpracę ze słuchaczami innych fakultetów (socjologii, filozofii, historii sztuki, filologii obcych), także innych poznańskich (ASP) oraz pozapoznańskich uczelni. Obecnie „Pro Arte” redagowane jest przez studentów polonistyki i historii sztuki UAM. Ideą czasopisma jest stwarzanie młodym twórcom możliwości prezentacji swoich utworów – od początku jednak redaktorzy pisma ze szczególną uwagą zajmowali się autorami urodzonymi w latach 70. Na łamach pisma można znaleźć informacje o wydarzeniach kulturalnych i nowościach w świecie sztuki.

Dziś redakcję kwartalnika współtworzą m.in.:  Anna Borzeskowska, Sabina Czajkowska, Ewa Dobosiewicz, Wojciech Dobosiewicz, Maciej Duda, Karol Francuzik, Krzysztof Hoffmann, Marta Keil, Krzysztof Kołacki, Joanna Roszak, Natalia Szenrok, Łukasz Tabin. 
Opieka naukowa: Piotr Śliwiński

Wydawcą kwartalnika jest Stowarzyszenie „Inicjatywa Kulturalna Pro Arte”. 

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :