Prezydent o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Prezydent o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

„Kultura niematerialna może być szczególnym elementem wzmacniania poczucia własnej wartości i odrębności, odmienności wątków i tradycji kulturowych z punktu widzenia jednego z podstawowych praw Unii Europejskiej i integracji europejskiej, które zakłada jedność w wielości i różnorodności” – powiedział rozpoczynając debatę prezydent.

„Czujemy, że jest to niezwykle ważne z punktu widzenia obywateli Polski mieszkających w Polsce, funkcjonujących w środowiskach mniejszości narodowych, różnych tradycji: kulturowych, religijnych i językowych, a także dla Polaków mieszkających za granicą” – mówił Komorowski. Jego zdaniem, kultura niematerialna to sprawa, które na co dzień nie jest zauważalna – w przeciwieństwie do zamków, obrazów, pałaców – a jednak ma ona ogromne znaczenie dla społeczności.

Spotkanie „Bogactwo kulturowe Polski – identyfikacja dziedzictwa niematerialnego” zorganizowano w ramach Forum Debaty Publicznej. Jest ono poświęcone zagadnieniom dziedzictwa niematerialnego, ochrony kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

Tytuł debaty nawiązuje do Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która w Polsce weszła w życie 16 sierpnia br.

Zgodnie z zapisami konwencji, Polska jest zobowiązana do prowadzenia działań na rzecz promocji i ochrony „praktyk, wyobrażeń, przekazów, wiedzy i umiejętności – jak również związanych z nimi instrumentów, przedmiotów, artefaktów i przestrzeni kulturowej – które wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego”.

Celami konwencji są: ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zapewnienie poszanowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego wspólnot, grup oraz jednostek, wzrost na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym świadomości znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienie, aby dziedzictwo to było wzajemnie doceniane, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy i pomocy w celu realizacji postanowień Konwencji.

Na Forum Debaty Publicznej zaproszeni zostali przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, twórcy regionalni, eksperci oraz przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych.

Forum Debaty Publicznej zostało zainaugurowane w Pałacu Prezydenckim w październiku 2010 roku. Jego zadaniem jest wypracowanie propozycji konkretnych zmian legislacyjnych w istotnych dla kraju kwestiach, takich jak zdrowa i bezpieczna rodzina, społeczeństwo obywatelskie, samorząd terytorialny, silna gospodarka, służebne państwo, dziedzictwo kulturowe czy potencjał obszarów wiejskich. (PAP)

mce/ mlu/ gma/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :