Prezydent na Wawelu odznaczy ludzi kultury

Prezydent na Wawelu odznaczy ludzi kultury

Kancelaria Prezydenta nie przedstawiła jeszcze oficjalnej listy ludzi kultury, którzy z rąk prezydenta odbiorą odznaczenia. Jak wynika z nieoficjalnych informacji ze źródeł zbliżonych do kancelarii, najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego otrzyma poetka, laureatka literackiej Nagrody Nobla z 1996 roku Wisława Szymborska.

Poza Szymborską odznaczeni zostaną także m.in. aktorzy: Janusz Gajos i Krystyna Janda, reżyserzy: Agnieszka Holland, Jerzy Skolimowski, Jan Jakub Kolski i Krzysztof Krauze oraz muzyk jazzowy Włodzimierz Nahorny.

Wnioski w sprawie odznaczeń dla artystów skierował do prezydenta minister kultury Bogdan Zdrojewski.

W poniedziałek prezydent Komorowski weźmie udział w Krakowie w obradach plenarnych Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i zwiedzi odrestaurowane wnętrza kościoła bernardynów oraz Teatru Starego. Na wieczór w Sukiennicach zaplanowano uroczysty obiad wydany przez prezydenta RP dla odznaczonych osób oraz zaproszonych gości.

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, powołany do życia w 1978 r., co rok rozdziela kilkadziesiąt milionów złotych państwowej dotacji na ratowanie krakowskich zabytków. Dzięki nim każdego roku prowadzone są prace rewaloryzacyjne w ponad 100 obiektach. W SKOZK zasiada 129 osób: historycy sztuki, architekci, osobistości świata nauki i kultury.

Działalności komitetu, zgodnie z ustawą, patronuje głowa państwa; od 1989 r. – prezydent, który powołuje przewodniczącego i członków SKOZK. To za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP płyną z budżetu centralnego pieniądze na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, które komitet rozdziela. W 2010 r. było to ok. 42,7 mln zł, ale faktyczne nakłady są dwukrotnie wyższe, bo właściciele zabytków są zobowiązani dokładać złotówkę do każdej przekazanej przez komitet.

„Wierzymy głęboko, że w równej mierze jak Jego poprzednicy patronować będzie Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa” – napisał o prezydencie Komorowskim przewodniczący komitetu prof. Franciszek Ziejka we wstępie do najnowszego Biuletynu SKOZK.

Na długiej liście zabytków odnowionych dzięki SKOZK w ciągu trzech dekad znajdują się budowle Wzgórza Wawelskiego, krakowskie kościoły, klasztory, synagogi, cmentarze, pałace i dwory, budynki uniwersyteckie, szpitale, muzea oraz bardzo wiele kamienic. Większość leży w obrębie Krakowa, ale pod pieczą komitetu są też podmiejskie enklawy, np. zespoły klasztorne czy dawne rezydencje. W 2010 r. dzięki staraniom komitetu udało się odnowić ok. 130 zabytków.

Na 2011 r. do komitetu wpłynęło 350 wniosków o dotację na remonty i konserwację zabytków. Łącznie opiewają one na kwotę 164 mln zł, czyli kilka razy wyższą niż możliwości SKOZK. (PAP)

rgr/ czo/ ajg/ hgt/ ls/ jra/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :