Portret

Portret

Pismo istnieje od 1995 roku. Od samego początku redakcja przywiązuje ogromną wagę do szaty graficznej. Obecnie „Portret” często zaliczany jest do tzw. pism liberackich, gdzie forma łączy się z treścią. Kolejne numery mają charakter monograficzny i są oddzielnym projektem graficznym. W „Portrecie” znajdziemy rozbudowany dział krytyki literackiej, a także prozę, szkice, poezję, filozofię, teatr, film i muzykę. Często prezentowane są obszerne tłumaczenia literatury obcej (np. Słowenia, Czechy). Niektóre z numerów zawierają ,,Galerię Środek”, gdzie znaleźć można prace plastyczne. Pismo jest otwarte na debiutantów. Organizuje spotkania autorskie. Co miesiąc pojawia się także wydanie internetowe pisma jako tzw. „Portret on line”. Portret to również wydawnictwo książkowe, które publikuje twórczość autorów krajowych i zagranicznych.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :