Ponad 2,8 mld złotych z budżetu państwa na kulturę i dziedzictwo

Ponad 2,8 mld złotych z budżetu państwa na kulturę i dziedzictwo

Limit wydatków w 2012 r. na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego początkowo był niższy, ale w trakcie rządowych prac nad projektem ustawy budżetowej został zwiększony o dodatkowe 240 mln zł. W stosunku do ustawy budżetowej na rok 2011 jest to realny wzrost wydatków o ponad 13 proc.

Szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski ocenił, że przyszłoroczny budżet będzie dobrym budżetem, ale niełatwym w realizacji. Minister zauważył, że planowane wzrosty wydatków budżetu państwa na kulturę cieszą, ale również, że zadań do realizacji w jego resorcie przybyło.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 ujęte zostały wydatki m.in. na realizację dużych wieloletnich programów uchwalonych przez Radę Ministrów.

Jeden z nich to kontynuacja programu budowy Muzeum Historii Żydów Polskich, uchwalonego przez Radę Ministrów w 2009 r. Łączne koszty programu, w ramach budżetu ministra kultury to 98 mln zł. Na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 28 mln zł. Muzeum Historii Żydów Polskich powstaje w Warszawie naprzeciwko pomnika Bohaterów Getta. W grudniu 2010 r. budowa muzeum osiągnęła półmetek prac. Ma zostać otwarte w 2013 roku.

Na program „Kultura+”, realizowany przez Instytut Książki, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Bibliotekę Narodową i Narodowy Instytut Dziedzictwa, ministerstwo kultury zamierza w 2012 r. zamierza przeznaczyć ponad 79 mln zł.

Program ten zakłada m.in. modernizację infrastruktury bibliotek na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz digitalizację i udostępnianie zbiorów. „Kultura+” składa się z dwóch priorytetów: „Biblioteka+” (wzmocnienie roli gminnych bibliotek publicznych, co koordynuje Instytutu Książki) i „Digitalizacja” (ułatwienie mieszkańcom Polski dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem internetu – tę sferę koordynuje Narodowy Instytut Audiowizualny).

Ponad 105 mln zł przewidziano w 2012 roku na budowę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, również w ramach wieloletniego programu rządowego. Muzeum II Wojny Światowej powstanie przy ul. Wałowej w Gdańsku. Budynek muzeum ma mieć w sumie ok. 23 tys. m kw.

Z kolei na budowę kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w roku 2012 przeznaczone zostanie ponad 6 mln zł. Łączne koszty na realizację tego projektu to w sumie ok. 170 mln zł.

W ramach budowy Muzeum Piłsudskiego planowane jest odtworzenie wnętrz willi Milusin i remont pierwszego domu Piłsudskich w Sulejówku, willi Otrando – tzw. Drewniaka, a także willi Bzów. Integralną częścią muzeum ma być także ogród. W planach jest też budowa nowego obiektu o powierzchni 5 tys. mkw., z przeznaczeniem na centrum edukacyjne, z ekspozycją poświęconą życiu i działalności marszałka.

Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ma wynieść ponad 10 mln zł, a dotacja na wydatki bieżące Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 4 mln zł.(PAP)

agz/ ls/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :