Polska! Year – Rok Polski w Wielkiej Brytanii

Polska! Year – Rok Polski w Wielkiej Brytanii

12.3.Warszawa (PAP) – Ponad 200 wydarzeń w 26 brytyjskich miastach – koncerty, wystawy, performansy, projekty teatralne i taneczne, konferencje, publikacje i festiwale – to program Polska! Year – Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii. Konferencja zapowiadająca to wydarzenie odbyła się w czwartek w Warszawie.

Jak podkreślają organizatorzy, Polska! Year ma przybliżyć brytyjskiej publiczności najciekawsze dokonania polskiej kultury i twórczość najwybitniejszych polskich artystów. Zaprezentowane zostaną dzieła z polskich kolekcji muzealnych oraz prace młodych współczesnych artystów i projektantów, koncerty z udziałem polskich wykonawców, a także prezentacje polskiej muzyki w wykonaniu brytyjskich zespołów i solistów oraz pokazy najnowszego polskiego kina i retrospektywy klasyków.

Planowane są spektakle teatralne, przeglądy polskiej dramaturgii i promocja polskiej literatury na wybranych brytyjskich festiwalach literackich. Polska! Year odbędzie się w 26 brytyjskich miastach m.in. w Londynie, Edynburgu, Glasgow, Belfaście, Liverpoolu i Oxfordzie. Patronat nad projektem objęła królowa Elżbieta II i prezydent Lech Kaczyński.

„Pomiędzy Polską a Wielką Brytanią jest historią długoletnich kontaktów dwustronnych, silnych więzów historycznych, szczególnie podczas II wojny światowej. Dzięki decyzji rządu brytyjskiego o otwarciu

rynku pracy z dniem akcesji Polski do Unii, Polacy od kilku lat stanowią znaczącą grupę emigrantów mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii. Wzmacnia to dodatkowo tradycyjnie przyjazne więzi między obu narodami i sprzyja pogłębieniu współpracy” -mówił podczas konferencji minister SZ Radosław Sikorski.

Jak podkreślił minister, podczas Roku Polskiego

w Wielkiej Brytanii organizatorzy chcą pokazać Brytyjczykom obraz dzisiejszej Polski, która jest nowoczesnym krajem dynamicznych przemian, równocześnie dumnym ze swojej 1000-letniej tradycji historycznej.

„Naszą ambicją jest dotarcie z wszechstronną i aktualną informacją o Polsce, jej kulturze i historii do jak najszerszego spektrum społeczeństwa brytyjskiego. Pragniemy pokazać, że dzisiejsza Polska to kraj ludzi dobrze wykształconych, przedsiębiorczych i twórczych, którzy nie boją się nowych wyzwań. Zależy nam, by przede wszystkim zwykli Brytyjczycy poznali lepiej historię i kulturę swoich nowych sąsiadów” – zaznaczył Sikorski.

W opinii ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, głównym celem projektu jest promocja Polski poprzez kulturę i promocja polskiej kultury poza granicami kraju. „Przede wszystkim chcemy pokazać Polskę jako kraj nowoczesny, także jeżeli chodzi o ofertę artystyczną. Ważne jest abyśmy byli oryginalni i różnorodni, stąd udział młodych artystów. Zależało nam na organizowaniu projektu w najlepszych salach i w terminach, dlatego jego przygotowanie trwało już od kilku lat” – powiedział.

Wśród najważniejszych wydarzeń Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii znalazła się m.in. wystawa

„British Symbolism and Polish Modernism” prezentująca obrazy najwybitniejszych przedstawicieli polskiej sztuki XIX/XX w. m.in. Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Jacka Malczewskiego, dostępna od 14 marca do 21 czerwca w Tate Britain w Londynie.

Polska sztuka współczesna m.in. Tadeusza Kantora, Mirosława Bałki i Moniki Sosnowskiej będzie przedstawiana na wystawach indywidualnych i grupowych m.in. w Ikon Gallery w Birmingham i The Fruitmarket Gallery w Edynburgu.Architektura, design i moda w ramach Roku Polskiego pokazana zostanie m.in. na wystawie „Cold War Neons and Socialist Modernity” ukazującej proces odbudowy i modernizacji miast posocjalistycznych, czynnej od 8 sierpnia do 4 października w The Lighthouse w Glasgow.

W ramach prezentacji polskich dokonań teatralnych znany brytyjski choreograf Nigel Harnock przedstawi w dniach 7-8 kwietnia na deskach londyńskiego The Place Theatre spektakl „Happy” z udziałem czołówki polskich tancerzy.

Polska muzyka współczesna będzie gościem specjalnym Sounds New Festiwal w Cantenbury odbywającego się od 25 kwietnia do 2 maja. W programie m.in. „Pasja według Św. Łukasza” Krzysztofa Pendereckiego oraz utwory Karola Szymanowskiego, Mikołaja Góreckiego i Witolda Lutosławskiego.

Pokazy najnowszych polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych będzie można zobaczyć m.in. podczas Kinoteka VII. Polish Film Festiwal w Londynie w dniach 12 marca – 8 kwietnia.

Projekt Polska! Year jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które jego realizację powierzyły Instytutowi Adama Mickiewicza. Rok Polski w Wielkiej Brytanii ma być kontynuowany także w roku 2010. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :