Pogranicza

Pogranicza

Pismo istnieje od 1994 roku i przez wiele lat było jedynym periodykiem kulturalnym wydawanym w Szczecinie. Tytuł wprawdzie wskazuje na preferencję zjawisk miejscowych, ale chcemy pokazać uniwersalny wymiar regionalizmu – zarówno poprzez grono współpracujących z nami autorów z kraju i zagranicy, jak i poprzez rozległą tematykę. „Pograniczność” rozumiemy bowiem znacznie szerzej, sięgając daleko poza proste skojarzenia z bliskością granicy zachodniej i morskiej. Prócz geografii (zachęcającej do współpracy z Niemcami i Skandynawią) oraz historii (z powojenną wędrówka ludów) chodzi o wszelkie możliwe pogranicza współczesności, a więc: wieloetniczność, wielojezyczność, wielonurtowość, wielotematyczność, wielokulturowość, wreszcie wielogatunkowość zamieszczanych materiałów, pośród których dominantę stanowi jednak szeroko rozumiana literatura – z esejem na czele.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :