Pierwsza Dama odsłoniła rzeźbę „Serce Chopina”

Pierwsza Dama odsłoniła rzeźbę „Serce Chopina”

05.10. Warszawa (PAP) – Małżonka prezydenta Anna Komorowska odsłoniła we wtorek, podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Muzycznym, rzeźbę „Serce Chopina”. Pierwsza Dama odznaczyła też kilkunastu pedagogów uczelni, muzyków medalami i orderami przyznanymi przez prezydenta.

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. Stanisław Moryto przypomniał podczas wtorkowej uroczystości, że w roku akademickim 2009/2010 zain­au­gu­ro­wano obchody Jubi­le­uszu 200-lecia ist­nie­nia war­szaw­skiej uczelni muzycz­nej. Jak dodał, uczelnia pielęgnuje pamięć o najwybitniejszych swoich absolwentach, ale także o tych, „którzy przeszli przez mury tej uczelni jako osoby anonimowe, bezimienne”.

„Z szacunkiem pochylamy głowy nad pracą jednych i drugich. To, czym jest uczelnia obecnie, to efekt wspaniałej pracy ich wszystkich” – podkreślił Moryto.

Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Bronisława Komorowskiego. „W ciągu dwóch wieków warszawskie szkolnictwo muzyczne przechodziło różne koleje losu, dzieląc wraz z miastem i jego mieszkańcami zarówno wielkie jak i tragiczne chwile. Obecnie Uniwersytet Muzyczny, spełniający rolę ważnego ośrodka artystycznego, z powodzeniem pomnaża dorobek swoich zasłużonych poprzedników, oddając wielkie zasługi w edukacji muzycznej” – napisał prezydent.

Małżonka prezydenta Anna Komorowska wręczyła nadane przez prezydenta odznaczenia i medale. Joachim Grubich i Roman Lasocki zostali odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej, osiągnięcia w twórczości artystycznej i działalności pedagogicznej.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano Andrzeja Chorosińskiego, Ryszarda Cieślę, Jerzego Marchwińskiego, Zbigniewa Rudzińskiego i Tomasza Strahla.

Za „wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej” wręczono też złote medale za długoletnią służbę nadawane przez prezydenta.

Małżonka prezydenta odsłoniła też na dziedzińcu Uniwersytetu Muzycznego rzeźbę „Serce Chopina” podarowaną uczelni przez autora Maksymiliana Biskupskiego. „To pierwsza z cyklu 14 symbolicznych kompozycji rzeźbiarskich zamówionych w ramach projektu +Fryderyk Chopin Polonia In Memoriam+ dedykowanego życiu i twórczości polskiego kompozytora” – poinformował rektor uczelni Stanisław Moryto.

„Serce Chopina spoczywa nieopodal tego miejsca – w Bazylice św. Krzyża. A tutaj jego serce ciągle bije” – mówił autor rzeźby Maksymilian Biskupski.

Podczas wtorkowej uroczystości podsekretarz stanu w resorcie kultury Jacek Weksler wręczył nadawane przez ministra kultury medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Złotymi medalami uhonorowani zostali prof. Konstanty Andrzej Kulka i prof. Andrzej Rakowski. Srebrnymi medalami Gloria Artis uhonorowano prof. Ewę Marchwicką i prof. Juliusza Pietrachowicza. Brązowymi medalami odznaczeni zostali adiunkci Uniwersytetu Muzycznego Klaudiusz Baran i Anna Radziejewska oraz wykładowcy Małgorzata Kucharska-Nowak, Barbara Małkowska-Specjał, dr Barbara Okoń-Makowska.

Wręczono również medale za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego – otrzymali je m.in. b. minister kultury Zdzisław Podkański, b. dyrektor Teatru Wielkiego-Opery Narodowej Janusz Pietkiewicz, prezes Związku Kompozytorów Polskich Jerzy Kornowicz.

Pierwszy egzemplarz pamiątkowego medalu, nadanego z okazji jubileuszu uczelni, przyznano Annie Komorowskiej i Bronisławowi Komorowskiemu.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie jest najstarszą i największą uczelnią muzyczną w Polsce, a także jedną z najstarszych w Europie. W dziejach warszawskiej uczelni pamiętną datą jest rok 1810. Zbiegły się w nim dwa wydarzenia: w tym roku urodził się patron uczelni – Fryderyk Chopin, a Wojciech Bogusławski założył przy Teatrze Narodowym Szkołę Dramatyczną dla aktorów i śpiewaków tego Teatru. Przemiany ówczesnej szkoły dramatycznej w uczelnię muzyczną dokonał Józef Elsner, znakomity kompozytor, dyrygent i pedagog. W latach 1826-1829 studentem szkoły był Fryderyk Chopin – obecny patron uczelni. W 1962 roku uczelnia zyskała status akademicki. Imię Fryderyka Chopina Szkoła przyjęła wraz z nazwą Akademia Muzyczna, w roku 1979. W 2008 roku uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.(PAP)

agz/ abe/ mag/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :