Otwarto Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

Otwarto Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

03.09. Kraków (PAP) – W piątek po południu Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach została otwarta dla publiczności. Na ten moment na krakowskim Rynku Głównym czekało ok. 500 osób.

Drzwi przed pierwszymi chętnymi do zwiedzania otwarto o godz. 18.05.

„Jestem zafascynowany malarstwem XIX wieku i na tę chwilę czekałem już od dawna. Nie spodziewałem się jednak, że tak dużo chętnych osób do wejścia będzie już pierwszego dnia” – powiedział PAP stojący pod koniec kolejki – wraz z żoną i synkiem – 35-letni Konrad z Nowej Huty.

Przez najbliższe dwa dni turyści będą mogli bezpłatnie zwiedzać galerię do godz. 2.00 w nocy, uczestniczyć w koncertach, pić kawę na tarasie i podziwiać z dachu Sukiennic krakowski rynek.

„To naprawdę wspaniała chwila w dziejach Muzeum Narodowego, bo oto blask odzyskała pierwsza siedziba naszego muzeum. Jesteśmy dumni, że naszemu zespołowi udało się przywrócić jej splendor i wprowadzić muzeum w XXI wiek” – mówiła podczas uroczystości otwarcia dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew.

„Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem przyczynić się do sfinalizowania tego unikatowego projektu” – napisał do zebranych minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, który z powodu posiedzenia rządu nie mógł uczestniczyć w piątkowej uroczystości. Inwestycję nazwał „śmiałym planem włączenia szacownych Sukiennic w rytm nowoczesnego muzealnictwa”.

Dla podkreślenia nowoczesnego charakteru muzeum, w trakcie otwarcia odbyło się także pożegnanie „muzealnego kapcia”. „Nigdy więcej!” – mówiła o kapciu dyr. Gołubiew, opatrując symboliczny egzemplarz muzealnego obuwia numerem inwentarzowym i przeznaczając go do muzealnego magazynu. Wcześniej kapeć opatrzyli swoimi podpisami prominenci.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Muzeum Narodowego w Krakowie, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władz miasta i województwa oraz środowisk kulturalnych miasta, a także niektórzy z ambasadorów Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku.

Do grona ambasadorów, mianowanych podczas aktu odnowienia galerii w lipcu br., wśród których znaleźli się m.in. Magdalena Abakanowicz, Magdalena Cielecka, Juliusz Machulski, Jerzy Owsiak, Jerzy Stuhr, Wisława Szymborska, Grzegorz Turnau, Adam Zagajewski oraz prof. Franciszek Ziejka, dołączyli w piątek Róża Thun i Alicja Resich-Modlińska.

W Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku, na powierzchni tysiąca metrów kwadratowych, publiczność będzie mogła podziwiać 195 obrazów i 19 rzeźb. Zmodernizowana galeria wyraźniej niż przed remontem nawiązuje do swego XIX-wiecznego wystroju. Na ściany powróciły m.in. kolory sprzed 130 lat, pojawiły się pluszowe kanapy i palmy. Z drugiej strony galeria będzie muzeum XXI wieku, pozwalające na interaktywny odbiór sztuki i edukację.

W Sukiennicach znalazła się m.in. Multiteka, czyli sala audiowizualna; Mediateka, czyli sala wielofunkcyjna i komputerowa, z artomatami, czyli specjalnie wyposażonymi stanowiskami komputerowymi oraz sala edukacyjna Atelier.

Galeria składa się z czterech sal, są to: „Sala Bacciarellego: Oświecenie”; „Sala Michałowskiego: Romantyzm. W stronę sztuki narodowej”; „Sala Siemiradzkiego: Wokół akademii” oraz „Sala Chełmońskiego: Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu”.

W salach tych znalazły się gatunki i tematy charakterystyczne dla poszczególnych okresów (np. malarstwo historyczne, religijne, orientalne, portret, pejzaż), jak również wybrane zjawiska artystyczne oraz polityczno-społeczne, które znalazły swoje odzwierciedlenie w sztuce (np. kształtowanie się idei patriotyzmu i narodu, lud i ludowość, zmiany programów dydaktycznych w szkołach artystycznych).

„Zdecydowaliśmy, że wykorzystamy specyficzny profil kolekcji związanej z Sukiennicami, zwracając szczególną uwagę na jej patriotyczno-niepodległościowy charakter. Idea, która przyświecała założeniu Muzeum Narodowego, polegała bowiem na gromadzeniu zbiorów mających stanowić świadectwo istnienia narodu i jego kultury – rozwijającej się nieprzerwanie, pomimo utraty niepodległości” – powiedziała dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew.

Remont Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach nie byłby możliwy bez finansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Korzystano też ze wsparcia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Mecenasem Galerii Nowe Sukiennice jest PZU. Koszt wszystkich prac wyniósł 8 mln 733 tys. 610 euro, z czego 40 proc. to środki norweskie.

Początek galerii malarstwa polskiego w Sukiennicach sięga drugiej połowy XIX wieku. 3 października 1879 r. w nowo odrestaurowanych salach Sukiennic hucznie obchodzono jubileusz 50-lecia pracy twórczej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dwa dni później Henryk Siemiradzki postanowił podarować miastu swój obraz „Pochodnie Nerona”, z przeznaczeniem do przyszłej kolekcji Muzeum Narodowego. Podobny gest uczynili inni artyści uczestniczący w jubileuszu. Już 7 października 1879 r., uchwałą Rady Miasta Krakowa, utworzono Muzeum Narodowe w Sukiennicach jako własność Gminy Miasta Krakowa „na pożytek całego narodu”. (PAP)

hp/ rcz/ gma/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :