Ogłoszono konkurs na dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Ogłoszono konkurs na dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Od 1999 r. zespołem kierował Adam Pastuch, który przejął tę funkcję po śmierci legendarnego twórcy i wieloletniego szefa „Śląska” – prof. Stanisława Hadyny. Przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi poprzedni zarząd województwa podjął uchwałę o tym, by wystąpić do ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy o pracę z obecnym dyrektorem bez konkursu, do roku 2015.

Nowy, wyłoniony po wyborach zarząd anulował jednak tę decyzję i zdecydował się na przeprowadzenie konkursu. Jak podkreślali przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, konkurs „zawsze pozwala wszystkim kandydującym na to, aby wytężyli swoje siły, aby tchnęli coś nowego w działania zespołu”. Wskazywali, że kandydaci będą zobligowani, by „przedstawić nowe pomysły dotyczące rozwoju zespołu”.

W obronie dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Adama Pastucha stanęła m.in. Rada Programowa zespołu „Śląsk”, list otwarty w tej sprawie napisali także czterej znani śląscy dziennikarze. Podkreślali oni zasługi Pastucha dla zespołu, a także fakt, że na swojego następcę wskazał go sam prof. Hadyna.

Kadencja Pastucha upłynęła 31 grudnia. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora pełni Tomasz Janikowski, były dyrektor Centrum Sztuki w Bytomiu oraz Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach. Obaj panowie w rozmowie z PAP zadeklarowali we wtorek zamiar udziału w konkursie.

„Chcę startować, przedstawię swoją wizję funkcjonowania zespołu. Choć jego kondycję, poziom artystyczny oceniam pozytywnie, to zarządzanie wymaga z całą pewnością bardziej nowoczesnego podejścia. Zespół i w ogóle folklor można lepiej promować, próbować dotrzeć do młodych ludzi, którzy być może nie wiedzą, co tracą, nie znając go. W sprawach artystycznych rewolucja z całą pewnością nie jest wskazana” – powiedział PAP Janikowski.

Swoją kandydaturę zamierza też zgłosić Adam Pastuch. „Wydaje mi się to naturalną konsekwencją wielu lat mojej działalności w zespole, a także planów na jego przyszłość, jakie snułem” – zaznaczył.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały zarządu województwa, kandydaci muszą mieć wyższe wykształcenie, 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym połączony z kierowaniem zespołem lub 2-letnie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem.

Kandydat musi też znać zagadnienia związane ze spuścizną polskiej kultury ludowej, a także jej upowszechnianiem, oraz zasady prawno–finansowe obowiązujące w instytucjach kultury. Jest też zobowiązany przedstawić koncepcję zarządzania Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny.

Zgłoszenia można składać w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, co ma nastąpić w tym tygodniu. Cała procedura wyboru dyrektora potrwa prawdopodobnie ok. 3 miesięcy. W składzie komisji konkursowej zasiądą 3 osoby z Urzędu Marszałkowskiego, dwóch reprezentantów ministra kultury, dwóch ze związków zawodowych działających przy zespole, a także dwie osoby reprezentujące związki twórcze działające przy zespole lub właściwe dla zakresu twórczego zespołu.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” powstał 1 lipca 1953 r. Od początku jego siedziba mieści się w Koszęcinie. Zespół prezentuje folklor śląski; w jego repertuarze są także polskie pieśni i tańce oraz opracowania oper, oratoriów, muzyki klasycznej i sakralnej.(PAP)

lun/ hes/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :