Mariusz Dubaj

Mariusz Dubaj

Zycie
Mariusz Dubaj jest polskim kompozytorem, pianistą i teoretykiem muzyki, który urodził się 12 marca 1959 roku w Krasnymstawie.
Dubaj studiował teorię muzyki, którą ukończył w 1985 roku oraz kompozycję – ukończoną w 1986 – w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Dodatkowo w 1990 roku zrobił przewód artystyczny I stopnia właśnie z kompozycji, w Krakowskiej Akademii Muzycznej. W tej uczelni obronił również przewód habilitacyjny z zakresu kompozycji oraz z teorii muzyki, w 2003 roku. Poza studiami pobierał także prywatne lekcje i konsultacje muzyczne.

Dwukrotnie brał udział w Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach dla Młodych Kompozytorów Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Kazimierzu nad Wisłą. Z jego inicjatywy powstał Lubelski Oddział Związku Kompozytorów Polskich w 1989 roku. Dubaj był także współorganizatorem koncertów lubelskich „Akord” odbywających się od 1988 roku.
Od 1983 roku pełnił funkcję asystenta w Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie pracował do 1987 roku. W chwili obecnej jest adiunktem w Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
Dodatkowo jest również członkiem Związku Kompozytorów Polskich.
Jego utwory często są wykonywane podczas festiwali zarówno krajowych jak i zagranicznych (Węgry, Holandia, Portugalia, Francja, Włochy, Stany Zjednoczone).

Nagrody
Mariusz Dubaj jest laureatem wielu nagród muzycznych i odznaczeń. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy przede wszystkim: nagrody na Ogólnopolskim Konkursie dla Studentów Klas Kompozycji w Gdańsku (1983), I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim z okazji „Tygodnia Talentów” Tarnów ’85, nagrodę specjalną Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich (1996), I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Akademii Muzycznych oraz nagrodę dla najlepszego akompaniatora konkursu podczas X Międzynarodowego Festiwalu–Konkursu Dziecięcego i Młodzieżowego Śpiewu Chóralnego „Wiosenne Dzwoneczki” w Równem na Ukrainie (2008), Nagrodę Artystyczną Wojewody Lubelskiego (1998), Złote Karpie Krasnystaw 2000, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” (2002), Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego (2002), Nagrodę Prezydenta Miasta Lublina (2002), Srebrną Szybkę Kraków 2005, a także Srebrny Koziołek Lublin 2005.

Twórczość

Do najważniejszych kompozycji Mariusza Dubaja zaliczyć należy przede wszystkim utwory takie jak: Walc-kanon na fortepian (1976), Shimmy-kanon (1976-2003), Dziesięć wariacji na temat „Sto lat” na fortepian (1979), Suita na fortepian (1979-81), Pięć inwencji na fortepian (1980-94), Wrześniowa melodia na fortepian (1981), Trio stroikowe (1981-83), Sonata na skrzypce solo [wersja I] (1982), Passacaglia i Fuga na fortepian (1982), Kwartet dęty na dwie trąbki, waltornię i puzon (1983), Pejzaż morski na chór mieszany (1983), Rozmowa ptaków, etiuda elektroniczna (1983), A tre per oboe, fagotto e pianoforte (1983-84), Barwy morza, cztery aforyzmy na chór żeński do słów własnych (1983-92), Struktury na fortepian * (1983-93), Sonata fortepianowa nr 1 (1983-94), Krajobrazy Cieszyńskie na chór męski do słów własnych (1984), Kwartet smyczkowy nr 1 (1985), Fragmenti na jedenaście instrumentów i perkusję (1985-86), Canti movimenti [wersja I] na fortepian i smyczki (1986), Nocny kurs na fortepian (1986), A World of Music. Book I, cykl konstrukcji na fortepian solo (1986-93), Dwie humoreski na trio stroikowe (1987), Music for Beginners. Book I na fortepian (1987), Spacer przez równinę, kompozycja otwarta na fortepian (1987), Dwie dole, piosenka żołnierska na głos i fortepian do słów własnych (1987), Trzy poematy na sopran i fortepian (1987-2000), Reprodukcje, osiemnaście szkiców na fortepian. Tomy I-II (1987-92), A World of Music. Book II, cykl konstrukcji na fortepian solo (1987-93), A World of Music. Book III, cykl konstrukcji na fortepian solo (1987-94), Esej o muzyce dla pianisty (1987-98), Trzy wizje na fortepian na cztery ręce lub 2 fortepiany dla młodzieży (1988), Cztery pieśni na mezzosopran i fortepian do słów własnych (1988-92), Przestrzenie duszy na flet, saksofon altowy i fortepian * (1988-93), Dwadzieścia cztery mini-preludia na fortepian (1988-93), Krajobraz z kolędą dla młodych muzyków na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1988-93), Cztery poematy na fortepian (1988-94), Pieśni polskie na fortepian (1989), Litania do Najświętszej Marii Panny [wersja I], kantata na mezzosopran i orkiestrę (1989), I nadejdzie światłość, koncert na fortepian i orkiestrę * (1989-90), Trzy modlitwy [wersja I] na chór mieszany (1989-91), Ojcze nasz [wersja I] na chór mieszany (1989-91), Zdrowaś Mario [wersja I] na chór mieszany (1989-91), Gloria [wersja I] na chór mieszany (1989-91), Trzy modlitwy [wersja II] na chór trzech głosów równych (1989-94), Ojcze nasz [wersja II] na chór trzech głosów równych (1989-94), Zdrowaś Mario [wersja II] na chór trzech głosów równych (1989-94), Gloria [wersja II] na chór trzech głosów równych (1989-94), Trzy modlitwy [wersja III] na chór mieszany (1989-97), Ojcze nasz [wersja III] na chór mieszany (1989-97), Zdrowaś Mario [wersja III] na chór mieszany (1989-97), Gloria [wersja III] na chór mieszany (1989-97), Santa Luzia [wersja I] per coro di bambini (o femminile) (1990), Ballada na fortepian (1990-91), Ostatnia bajeczka misia na flet i trzy perkusje (1990-91), Reminiscencja, kompozycja otwarta na fortepian (1990-97), Inwencja na akordeon (1992-97),
Kyrie na chór mieszany (1993-99), Hommage a Lutosławski na flet solo * (1994), Alleluja na chór mieszany a cappella (1994), Trzydzieści impresji na temat „Stary niedźwiedź mocno śpi” na fortepian (1994-97), Modlitwa Pańska [wersja I] na głos i fortepian (1995), Optimum Mobile (Cluster Music John Cage in memoriam) na fortepian (1995), Maximum mobile (Quasi sonata John Cage in memoriam) na fortepian solo (lub fortepian na 4 ręce) (1995), Nowe Modlitwy na chór mieszany (1995-98), Canti movimenti [wersja II] na fortepian i smyczki (1996), Modlitwa Pańska [wersja II] na chór 4-głosowy (1996), Music for Beginners. Book II na fortepian (1996-99), Nokturn, kompozycja otwarta na fortepian (1997), Medytacja in E, kompozycja otwarta na organy (1997), Chopiniana, postmodernistyczna mozaika na fortepian (1997), Nie tylko dla Elizy na fortepian (1997), Concertino [wersja I] na trio stroikowe, smyczki i perkusję (1997), Toccata i Fantazja, kompozycja otwarta na klawesyn (1997), Rozproszenia, kompozycja otwarta na klawesyn (1997), Chorał in F, kompozycja otwarta na organy (1997), Toccata in d, kompozycja otwarta na organy (1997), Kolędy na instrument elektroniczny (1997-98), Modlitwa do Madonny, pieśń kościelna do słów Marii Gleń na głos solo, głos i organy, chór 3-głosowy, chór mieszany (1998), Bogurodzica Dziewica na chór mieszany (1998), Kompozycja Jubileuszowa I, kompozycja otwarta na fortepian (1998), Alla Mazurka, kompozycja otwarta na fortepian (1998), Alla Polacca, kompozycja otwarta na fortepian (1998), Sonata „Funebre” nr 2, kompozycja otwarta na fortepian (1998), Pasja według św. Marka, kompozycja otwarta na organy (1998), Eucharystia, kompozycja otwarta na organy (1998), Santa Luzia [wersja II] per coro di bambini (o femminile) (1998), Nowe „Clair de lune”, kompozycja otwarta na fortepian (1998), Alla Marcia II, kompozycja otwarta na fortepian (1998), Studium I, kompozycja otwarta na fortepian (1998), Studium II, kompozycja otwarta na fortepian (1998), Tempo di valse, kompozycja otwarta na fortepian (1998), KLA-BZD-RA, kompozycja otwarta na fortepian (1998), Kyrie eleison na chór mieszany (1999), Z pól bitewnych na trąbkę solo (1999), Kompozycja Jubileuszowa II, kompozycja otwarta na fortepian (1999), Litania do Najświętszej Marii Panny [wersja II], kantata na mezzosopran i orkiestrę (1999), Walc melancholijny na fortepian (1999), Sonata na skrzypce solo [wersja II] (1999), Thema for Julian na organy (1999), Funeral Song na orkiestrę smyczkową (1999-2000), Largo na wielką orkiestrę (1999-2001), Nowa sonatina nr 1 na fortepian (2000), Capriccio I na wiolonczelę solo (2000), Kompozycja Jubileuszowa III wg obrazu Leona Tarasewicza na instrument elektroniczny (2000), Nowa sonatina nr 2 na fortepian (2000), Nowa sonatina nr 3 na fortepian (2000), Hymn do Chrystusa do słów Marii Gleń na głos solo i chór 4-głosowy (2000), Concertino [wersja II] na trio stroikowe i fortepian (2002), Dwanaście Etiud na fortepian dedykowane Stanisławowi Drzewieckiemu (2002-2007), Wzrastanie na klawesyn (2003-2004), Tempus Natalis na organy (2005), Jezus Chrystus nam się narodził, kolęda do słów własnych na głos i organy, chór 2-głosowy, chór 3-głosowy, chór mieszany (2005), Odejście do Pana (Pamięci Jego Świątobliwości Jana Pawła II) na organy (2005), Cicha Modlitwa (Pamięci Jego Świątobliwości Jana Pawła II), pieśń kościelna do słów Marii Gleń na głos i organy, chór mieszany (2005), Lublin nocą, piosenka do słów Aliny Jahołkowskiej na głos i fortepian (2005), Drobiazgi na fortepian (2005), Mała sonata na fortepian (2005) oraz Introdukcja na klawesyn (2005).

Marta Kotas 2009-07-08

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :