Kapelmistrz i śpiewak – Józef Damse

Kapelmistrz i śpiewak – Józef Damse

Teatr najważniejszy.
Józef Damse był polskim kompozytorem, dyrygentem oraz śpiewakiem urodzonym 26 stycznia 1789 roku w Sokołowie. Na samym początku swej drogi Damse był aktorem w Wilnie (przed 1809 rokiem). natomiast w latach 1809 – 1812 został mianowany kapelmistrzem 14 pułku kirasjerów Księstwa Warszawskiego. Jednak ten etap swojego życia zakończył dość szybko, by poświęcić się sztuce. I tak od 1813 roku pracował w Kaliszu i Płocku, gdzie był i aktorem i śpiewakiem. Później przeniósł się do Warszawy. Tam rozpoczął pracę w Teatrze Narodowym. Od roku 1820 współpracował z K. Kurpińskim. Wystawiał liczne utwory sceniczne, w których niejednokrotnie sam grywał. Często występował wraz z córką Teresą.
W roku 1846 przeszedł na emeryturę. Zmarł w Rudnie koło Warszawy 15 grudnia 1852 roku.

dzieła wybrane
Ze współpracy z Kurpińskim powstał m.in. balet Wesele w Ojcowie , który wystawiono nie tylko w Warszawie (400 raz), ale także w Petersburgu, Moskwie oraz w Kijowie, a także w wielu innych polskich miastach.
Ponadto do jego kompozycji zaliczyć należy liczne marsze i tańce na orkiestrę, pieśni solowe, utwory kościelne i fortepianowe oraz komedioopery m.in.: Klarynecik magnetyczny czy Kontrabandzista .

Marta Kotas 2008.10.11

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :