Kapelmistrz – Andrzej Hakenbereger

Kapelmistrz – Andrzej Hakenbereger

Życie nieznane
Mimo, że Andrzej Hakenberger tworzył w XVII wieku o jego życiu w zasadzie niewiele wiadomo. Ustalono, że urodził się na Pomorzu w roku 1574. W okresie od 1602 – 1607 przebywał na dworze Zygmunta III Wazy, gdzie był jednym z członków królewskiej kapeli. Jednak po pięciu latach postanowił przenieść się do Gdańska. Dwukrotnie oferował swoje usługi Radzie Miasta, która w roku 1608 przydzieliła mu stanowisko kapelmistrza miejskiego. W Gdańsku mieszkał jeszcze przez 20 lat, kiedy to zmarł.

Motety
Jeśli chodzi o twórczość Andrzeja Hakenbergera składają się na nią dwa zbiory motetów: Sacri Modulorum i Harmonia Sacra . Wszystkie kompozycje wchodzące w skład tych dwóch zbiorów są dziełami skomponowanymi w technice polichóralnej zwykle na dwa i trzy chóry. Utwory te cechowała przede wszystkim nie tylko świetna technika i precyzja, ale również zmienność i barwność co sprawiało, że każdego z tych utworów doskonale się słuchało.
Dodatkowo jednak warto tutaj wspomnieć jeszcze, że Hakenberger tworzył nie tylko motety. Na swoim koncie ma również zbiór Newe Deutsche Gesange , czyli zestaw niemieckojęzycznych madrygałów. Jest on przygotowany po niemiecku głównie z uwagi na niemieckojęzycznych obywateli Gdańska. Co ciekawe te wokalne madrygały są jednym wokalnym przykładem tej formy w polskiej muzyce tamtego okresu.

Marta Kotas 2008.10.10

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :