Jan Ekier odznaczony Orderem Orła Białego

Jan Ekier odznaczony Orderem Orła Białego

21.10. Warszawa (PAP) – Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył prof. Jana Ekiera Orderem Orła Białego w uznaniu wielkich zasług dla polskiej kultury pianisty, kompozytora, badacza spuścizny Fryderyka Chopina. Uroczystość odbyła się w czwartek w Pałacu Prezydenckim.

Prof. Ekier, dziękując prezydentowi za przyznanie mu najwyższego odznaczenia, podkreślił, że praca zawsze sprawiała mu największą satysfakcję.

„Poczucie sensu tego, co robię dawał mi fakt, że wykonywana przeze mnie muzyka pozwalała komuś obcować z pięknem, że moim występem w czasie okupacji podtrzymałem choćby jedną osobę na duchu, że przez wiele lat przekazywałem uczniom i współpracownikom własne (…) doświadczenie” – mówił prof. Ekier.

Ekier podkreślił, że szczególnym przywilejem była dla niego praca nad ukończonym właśnie Wydaniem Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina. „Dzięki obcowaniu z mnóstwem oryginalnych rękopisów naszego największego muzyka, z jego wypowiedziami i listami, mogłem zbliżyć się do genialnej psychiki jednego z największych artystów, który był naszym rodakiem” – mówił prof. Ekier.

Prezydent Komorowski wyraził radość, że odznaczenie prof. Ekiera wypadło w roku 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina i zbiegło się z finałem XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. „Serdecznie dziękuję za wielkie dzieło życia jako pianisty, pedagoga, rektora gdańskiej Akademii Muzycznej, ale przede wszystkim jako wydawcy wielkiego dzieła, które przybliżyło polakom Fryderyka Chopina w sposób trwały” – mówił prezydent.

Prezydent gratulował też obecnej na uroczystości laureatce XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Juliannie Awdiejewej. Pianistka wykonała przed zgromadzoną publicznością krótki recital.

W trakcie uroczystości minister kultury Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor naczelny Teatru Wielkiego-Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski wręczyli prezydentowi symboliczny Paszport Chopinowski, którym w Roku Fryderyka Chopina obdarowywani są przedstawiciele sztuki i osobistości.

Oprócz prezydenta paszporty otrzymali: prof. Jan Ekier, dyrygent Antoni Wit, szef Filharmonii Narodowej, przewodniczący jury Konkursu Chopinowskiego prof. Andrzej Jasiński oraz członkowie jury: prof. Piotr Paleczny, francuski pianista i dyrygent Philippe Entremont, japońska pianistka Michie Koyama, prof. Katarzyna Popowa-Zydroń oraz laureatka konkursu Julianna Awdiejewa.

Uhonorowany Orderem Orła Białego prof. Ekier to laureat VIII nagrody III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1937 roku. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wyższe studia muzyczne odbył w Konserwatorium Warszawskim na dwóch kierunkach: fortepianu i kompozycji.

W czasie okupacji niemieckiej, występował w tajnych koncertach i brał udział z zakonspirowanych imprezach patriotycznych. Po zakończeniu wojny Jan Ekier podjął na nowo działalność artystyczną, rozwijając ją na kilku polach muzycznych: pianisty-wirtuoza, pedagoga, kompozytora, edytora literatury fortepianowej i badacza spuścizny Fryderyka Chopina.

Był jurorem kolejnych dziesięciu Konkursów Chopinowskich – w 1949, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 roku.

Od 1959 roku Jan Ekier jest redaktorem naczelnym Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, którego edycję zakończono w tym roku. Liczy ona 36 tomów.(PAP)

agz/ ls/ mow/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :