Jakub Wujek

Jakub Wujek

Jakub Wujek urodził się w 1541 roku w Wągrowcu. Jezuita, rektor Akademii Wileńskiej, doktor teologii, autor najlepszego przekładu biblii na język polski.
Pierwsze nauki pobierał w szkole cystersów w Wągrowcu. Następnie kształcił się na Śląsku, w klasach humanistyczno-klasycznych. W 1558 roku wrócił ze śląska i wyjechał do Krakowa, by uczyć się nauk klasycznych. Studiował filozofię w Wiedniu, gdzie zdobył tytuł magistra, a następnie teologię w Rzymie, ukończywszy ją z tytułem doktora. Wrócił po dwóch latach i zaczął wykładać w kolegium jezuickim w Pułtusku. W 1568 roku, w Pułtusku, przyjął święcenia kapłańskie. Jako rektor organizował kolegium jezuickie w Poznaniu. W późniejszych latach był rektorem Akademii Wileńskiej. Założył prowincję jezuicką w Siedmiogrodzie.
Wydał różne publikacje, m.in. „Pasję”, „Żywoty”, Postyllę katoliczną (Postylla catholica, to iest Kazania na każdą niedzielę i na każde święto przez cały rok). Jednak największym jego dziełem jest przekład Biblii na język polski.
Przełożenie Pisma Świętego zostało mu zlecone w 1584 roku przez władze zakonu jezuitów. Podstawą był przekład (prawdopodobnie) św. Hieronima, napisana po łacinie tzw. Wulgata (oficjalny tekst Kościoła Rzymskokatolickiego od 1546 r.). Pomimo wielu poprawek w przekładzie w roku 1599, został on uznany jako przekład Wujka. Duże znaczenie odgrywają w nim odniesienia do oryginalnego tekstu.
Prawdopodobnie Wujek już wcześniej przekładał biblię, jednak z greki. Robił to z własnej potrzeby, by móc się rozwijać. Język przez niego prezentowany jest uznawany za piękną, lekką i prostą, a dodatkowo dostojną polszczyznę. Stosowane przez niego neologizmy zostały zaakceptowane przez władze kościoła, wzbogacając tym samym język polski.
Zmarł w wieku 56 lat, 27 lipca 1597 roku w Krakowie, gdzie w podziemiach kościoła św. Barbary spoczywa jego ciało.

Źródła:
-www.wagrowiec.um.gov.pl
-www.wikipedia.pl

Hanna Szczesiak 2008.07.31

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :