Górale przygotowują operę o Janie Pawle II

Górale przygotowują operę o Janie Pawle II

„Opera będzie opowiadaniem o reakcjach góralskich rodzin na wybór kardynała Wojtyły na papieża. Opera ukaże również pielgrzymki Jana Pawła II na Podhale” – powiedział PAP wicestarosta tatrzański, Andrzej Skupień.

Skupień powiedział, że wyjątkowość opery będzie polegała na tym, że każda z grup przygotowujących sztukę jest odpowiedzialna za inny akt, dlatego w poszczególnych scenach zobaczymy innych aktorów i usłyszymy innych muzykantów.

Autorem napisanego w całości gwarą góralską libretta opery pod tytułem „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu” jest jeden z najbardziej znanych poetów podhalańskich, Franciszek Łojas-Kośla z Poronina. Łojas-Kośla napisał m.in. operę góralską „Naski Świat”Reżyserii opery o papieżu Polaku podjął się znany folklorysta z Zakopanego, Józef Pitoń. Muzyczną stronę opery przygotowuje muzyk, lider zespołu „Trebunie-Tutki”, Krzysztof Trebunia-Tutka.

Operowym śpiewom towarzyszyć będzie mocno rozbudowana kapela góralskich muzykantów, którzy zagrają bez partytury – ze słuchu.

„Muzyka będzie tradycyjna. Każda z grup przygotowujących operę będzie miała swój indywidualny skład kapeli, dzięki temu usłyszymy różny styl wykonywania muzyki góralskiej” – powiedział PAP Trebunia-Tutka.Nie jest jeszcze znana dokładana data premiery. Wiadomo, że będzie prezentowana w różnych miejscowościach Podhala. Autorzy chcą, aby operę wystawić również w Krakowie, Warszawie a nawet w Rzymie.

„Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu” będzie trzecią operą góralską wykonaną przez amatorów – górali. Pierwszą operą góralską wystawioną na scenie była „Jadwisia spod regli” autorstwa Juliana Reimschlussela, wystawiona przez zespół góralski im. Klimka Bachledy w 1963 roku. W 2009 roku zespół „Regle” z Poronina wystawił operę „Naski Świat”.Jan Paweł II odwiedził Podhale trzykrotnie podczas swoich pielgrzymek do ojczyzny, w 1979 roku, w 1983 roku i w 1997 roku. Pod Tatrami bywał także wielokrotnie jako kardynał. Karol Wojtyła bardzo często wędrował po Tatrach jako turysta i narciarz.(PAP)

szb/ mki/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :