Dziedziniec zewnętrzny Waweluprzejdzie gruntowną renowację

Dziedziniec zewnętrzny Waweluprzejdzie gruntowną renowację

27.07. Kraków (PAP) – Dziedziniec zewnętrzny Zamku Królewskiego na Wawelu zostanie przebudowany a

centrum promocji i informacji turystycznej na Wzgórzu Wawelskim czeka rozbudowa. Prace zakończą się

w 2012 r. i będą kosztować prawie 19 mln zł.

Minister kultury Bogdan Zdrojewski i dyrektor zamku królewskiego prof. Jan Ostrowski podpisali w

poniedziałek na Wawelu umowę na realizację tego przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego oraz budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Władze Wawelu zapewniają, że prace przy przebudowie zewnętrznego dziedzińca będą prowadzone przy

zachowaniu pełnego ruchu turystycznego na wzgórzu. Roboty mają być realizowane w taki sposób, aby w

możliwie jak najmniejszym stopniu utrudniać zwiedzanie.

Kamienna nawierzchnia dziedzińca zewnętrznego została ułożona w latach 60. XX w. Po upływie blisko

półwiecza utraciła sporo ze swej pierwotnej estetyki, a co gorsza jest już bardzo nierówna. Pracę

rozpoczną się już w tym roku i obejmą przestrzeń ok. 1 ha. Położony zostanie nowy bruk z porfirowej

kostki i dolomitowych płyt. Przebudowany będzie murek oporowy wzdłuż alejki do centrum obsługi

turystycznej oraz schody przy budynku nr 5, gdzie powstanie też podjazd z pochylnią dla

niepełnosprawnych turystów.

Na dziedzińcu pojawią się też nowe ławki, kosze na śmieci i nowoczesne oświetlenie. Przy okazji

wymiany bruku przewidziano też remont sieci teletechnicznej i energetycznej, odwodnienia i sieci

wodociągowej, która zostanie uzupełniona o dodatkowe hydranty przeciwpożarowe oraz system

nawodnienia zieleni.

Minister kultury Bogdan Zdrojewski podkreśla, że taki teren jak dziedziniec zewnętrzny Wawelu może

być dla turystów przyjazną przestrzenią albo barierą – wszystko zależy od jej zagospodarowania.

„Zależy mi na tym, aby wykorzystać wszystkie punkty widokowe, aby były one dostępne nie tylko dla

niepełnosprawnych ale też dla dzieci i osób starszych. Tak aby ten cały obszar był świetnie

skomunikowany i przyjazny” – powiedział dziennikarzom Zdrojewski.

Dyrektor Wawelu, prof. Jan Ostrowski podkreśla, że przebudowa dziedzińca zewnętrznego będzie

zwieńczeniem dwudziestoletniego programu rewaloryzacji Wzgórza Wawelskiego i przystosowania Wawelu

do dzisiejszych standardów konserwatorskich i turystycznych. W tym czasie udało się odrestaurować

większość budowli Wzgórza Wawelskiego oraz dziedziniec arkadowy.

Dziedziniec zewnętrzny to rozległa przestrzeń w obrębie budynków i murów obronnych Wzgórza

Wawelskiego. To z niego wchodzi się m.in. do Katedry Wawelskiej, na Dziedziniec Arkadowy Zamku

Królewskiego, „wikarówki” i centrum wystawowo-konferencyjnego. W centralnej części dziedzińca

znajduje się skwer z zarysami fundamentów kościoła św. Jerzego, domu Stanisława Borka i kościoła

św. Michała.

To właśnie na dziedzińcu zewnętrznym odpoczywają turyści po zwiedzeniu zamku czy katedry. Tu w

letnim sezonie funkcjonuje kawiarenka na wolnym powietrzu. Stąd można podziwiać bryłę katedry ze

złoconą kopułą Kaplicy Zygmuntowskiej albo zarysy Baszty Złodziejskiej na tle zachodzącego słońca.

Wawel znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO od 9 października 1978 r. (PAP)


Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :