Dolnośląska Nagroda Kulturalna Silesia dla Tadeusza Różewicza

Dolnośląska Nagroda Kulturalna Silesia dla Tadeusza Różewicza

Jak poinformowała PAP Zuzanna Wilgosiewicz z Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w październiku 2006 r. sejmik podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej Silesia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

„Nagroda ta stanowi wyraz szczególnego uznania i szacunku dla osób i instytucji, których działania, postawy i inicjatywy w nadzwyczajny sposób wzbogacają naszą regionalną spuściznę kulturalną, kulturalne bogactwo i dziedzictwo, w oparciu o które budowana jest tożsamość dolnośląska” – mówiła Wilgosiewicz.

W tym roku nagrodę otrzymał Tadeusz Różewicz, Muzeum Miedzi w Legnicy i Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry – kapituła uznała, że nagrodą tą zostają uhonorowani twórcy dzieła artystycznego, wydarzenia i projektu kulturalnego, który w sposób szczególny wnosi wkład w rozwój kultury Dolnego Śląska, promując region w Polsce i poza granicami kraju. (PAP)

umw/ abe/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :