Czas Kultury

Czas Kultury

Stowarzyszenie Czasu Kultury istnieje od 1999 roku (nr wpisu do RST 2656 z 5.10.1999). Zarząd stowarzyszenie działa w następującym składzie: Rafał Grupiński – prezes, Jacek Chudziński i Ryszard Czapara – wiceprezesi, redaktor naczelny „Czasu Kultury”: Marek Wasilewski

Głównym obszarem działalności Stowarzyszenia jest promocja kultury poprzez wydawanie „Czasu Kultury” i organizowanie koncertów i spotkań w ramach projektu „Goście Czasu Kultury”.

„Czas Kultury” jest pismem społeczno-kulturalnym, stawiającym sobie za cel krytyczną analizę i wartościującą prezentację nowych zjawisk w świecie współczesnej kultury na tle przemian społecznych. „Czas Kultury” wydawany jest od 1985 roku. Od grudnia 1999 roku przez Stowarzyszenie Czasu Kultury, które jest właścicielem praw do wydawanie pisma (indeks 354627, ISSN 0867-2148).

Poznański Dom Tańca działał w ramach Stowarzyszenia Czasu Kultury od 2001 do 2003 roku.

Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Poznaniu, która wpisała się w pejzaż kulturalny miasta. Poznański Dom Tańca wykraczał poza powszechne działania kulturalne, spełniając m.in. ważną rolę edukacyjną i społeczną, przełamując bariery i wrogość wynikające z niewiedzy i schematów myślowych. Od początku istnienia ambicją Poznańskiego Domu Tańca jest wspólne odnajdywanie i uświadamianie sobie źródeł macierzystej kultury, a przez to lepsze zrozumienie siebie i świata.

Dotychczasowe zrealizowane przedsięwzięcia:
Stowarzyszenie Czasu Kultury:

 • jest wydawcą pisma społeczno-kulturalnego „Czas Kultury”;
 • organizatorem festiwali muzycznych, spotkań artystycznych, wystaw plastycznych;
 • animatorem Poznańskiego Domu Tańca – spotkań z muzyką, tradycyjną kulturą ludową, warsztatów tanecznych;
 • organizatorem sesji naukowych, dyskusji problemowych.

„Czas Kultury” jest pismem społeczno-kulturalnym, stawiającym sobie za cel krytyczną analizę i wartościującą prezentację nowych zjawisk w świecie współczesnej kultury na tle przemian społecznych.

Wśród celów związanych z wydawaniem „Czasu Kultury” jest promowanie na forum ogólnopolskim twórczości wielkopolskich artystów, literatów i naukowców oraz informowanie o ważnych wydarzeniach artystycznych i kulturalnych odbywających się m.in. w Wielkopolsce (omówienia najciekawszych wystaw plastycznych, aktywności galerii i muzeów, spektakli teatralnych, koncertów).

Redaktorzy i współpracownicy pisma wywodzą się z poznańskich uczelni i środowisk twórczych. Wśród nich byli i są laureaci nagród i stypendiów Miasta Poznania: Piotr Kępiński, Wiesław Ratajczak, Andrzej Szpulak, Tomasz Janas, Ireneusz Zjeżdżałka, Agata Jakubowska, Monika Bakke, Marek Wasilewski.

Na łamach pisma prezentowaliśmy twórczość, pracę intelektualną, myśl krytyczną osób wyróżnionych stypendiami Miasta Poznania: Ewy Hornowskiej, Mariusza Grzebalskiego, Dariusza Sośnickiego, Agnieszki Kuciak, Rafała Jakubowicza, Anny Tyczyńskiej, Wojciecha Łazarczyka, Agaty Michowskiej, Małgorzaty Dawidek-Gryglickiej.

Prezentowaliśmy także laureatów Nagrody Miasta Poznania: Jana Berdyszaka, Izabelę Gustowską, Jarosława Maszewskiego, Andrzeja Kurzawskiego.

Dążeniem redaktorów pisma jest również twórcza rewizja tradycji narodowej oraz odkrywcze wyprawy w przeszłość. Często poruszanym zagadnieniem jest dziedzictwo muzyczne.

Z perspektywy tradycji przyglądamy się również architekturze. Autorzy tekstów zastanawiają się m.in. nad kondycją współczesnych przestrzeni miejskich, ale również nad wizjami miasta przyszłości.
Stroniąc od natarczywej dydaktyki, twórcy pisma chcą uczynić z niego pewnego rodzaju przewodnik po kulturze.

„Czas Kultury” to pismo promujące nowe zjawiska we współczesnej kulturze; przegląd najnowszych wydarzeń literackich, recenzje i omówienia najciekawszych powieści, tomików poetyckich, książek eseistycznych, historycznych oraz prac poświęconych naukom humanistycznym; promocja nowych autorów: liczne debiuty poetyckie, prozatorskie i krytyczno-literackie. Wśród zadań towarzyszących wydawaniu pisma są m.in.:

 • Promocja Poznania i Wielkopolski
 • Wspieranie aktywności twórczej poznańskich twórców, naukowców i artystów;
 • Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego (często poruszanym zagadnieniem jest m.in. dziedzictwo muzyczne, architektura, literatura);
 • Ukazywanie sylwetek twórców związanych z Poznaniem i Wielkopolską;
 • Inicjowanie dyskusji na temat społecznych problemów współczesności;
 • Wzrost zainteresowania czytelników najnowszą literaturą i sztuką – polską, europejską i światową;
 • Promocja czytelnictwa (dział recenzji pomaga w poruszaniu się w ofercie polskich wydawców oraz innych publikacji księgarskich);
 • Edukacja czytelników wspierająca świadome uczestnictwo w kulturze (służą temu omówienia wydarzeń kulturalnych, wystaw, spektakli teatralnych, płyt i koncertów);
 • Inspiracja twórców (dzięki numerom tematycznym i stawianiu konkretnych problemów nurtujących współczesność inspirujemy autorów, naukowców i krytyków do twórczego ich podejmowania).

„Czas Kultury” ma zasięg ogólnopolski. Głównymi prenumeratorami są biblioteki publiczne i pedagogiczne. Wśród indywidualnych prenumeratorów dominują mieszkańcy małych miejscowości.

Za pośrednictwem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu pismo dociera do ośrodków akademickich i polonijnych w Niemczech, Francji, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Izraelu, Rosji, Słowacji, Serbii, na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Czytelnikami „Czasu Kultury” jest młodzież szkół średnich, studenci, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, a także osoby wywodzące się z różnych środowisk twórczych i artystycznych, osoby zajmujące się badaniem źródeł kultur tradycyjnych, zainteresowane przenikaniem się kultur w współczesnym świecie.

ZORGANIZOWANE IMPREZY CYKLICZNE:

GOŚCIE CZASU KULTURY

Cykl imprez adresowanych do szerokiej publiczności połączonych ideą dopełnienia tematów poruszanych w poszczególnych numerach „Czasu Kultury”. Ponadto celem prowadzonych działań jest m.in.:

 • prezentacja najciekawszych dokonań artystów poszukujących oryginalnego wyrazu artystycznego;
 • stworzenie forum dla przedstawienia działań różnorodnych środowisk twórczych;
 • rozszerzenie pola medialnego dla pełnej prezentacji omawianych zjawisk;
 • wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta Poznania;
 • wywołanie dyskusji nad ważnymi problemami społecznymi;
 • promocja „Czasu Kultury”.

W ramach programu „Goście Czasu Kultury” zorganizowano KONCERTY, na których zaprezentowano:

 • muzykę polskiego średniowiecza (Ars Nova, koncert „Bogurodzica”);
 • muzykę inspirowaną tradycją etniczną i wiejską (Kwartet Jorgi i Muzykanci);
 • twórczość kabaretową i plastyczną osób niepełnosprawnych (Absurdalny Kabaret);
 • współczesną literaturę polską („Opowieści wigilijne” – Henryk Talar przedstawił w Teatrze Polskim w Poznaniu opowiadania Olgi Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka).


SPOTKANIA Z CZYTELNIKAMI

 • „Czas folku, czas folkloru, czas nowej tradycji” (Poznań 2001) – sesja naukowa poświęcona współczesnym przemianom i nowemu odczytywaniu tradycji muzyki ludowej.
 • „Mężczyzna znika z horyzontu?” – Poznańska Księgarnia Naukowa Kapitałka (Poznań 22.11.2002)
 • „Idea miasta – miasto idei” – aula poznańskiej ASP, Politechnika Poznańska (Poznań 28–29.11.2002)
 • „Poznań, miasto warte poznania?” – Poznańska Księgarnia Naukowa Kapitałka, PTPN (Poznań 20.02.2003)
 • „Uwodzenie jako forma zainfekowania” – CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa (Poznań 20.05.2003)
 • „Autoagresja jest kobeca, agresja męska?” – Księgarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Poznań 11.05.2004)
 • „Muzyka rytuału” – Księgarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Poznań 28.06.2004)
 • „Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna” – Centrum Kultury ZAMEK (Poznań 4.10.2004)
 • „Krytycznie o krytyce literackiej” – Piwnica 21 (Poznań 8.04.2005)
 • „Krytycznie o krytyce teatralnej” – Księgarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Poznań 22.11.2005)
 • „Przygody kultury w globalnym świecie” – Księgarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Poznań 1.12.2005)
 • „Islam patrzy na nas” – Księgarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Poznań 2.03.2006)
 • „Wielka piłka” – Księgarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Poznań 7.06.2006)
 • „Wolniej!”– ogrody klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Poznaniu (Poznań 16.09.2006)
 • „Małżeństwa i inne formy życia” – Księgarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Poznań 7.12.2006)
 • „Czy artysta potrzebny jest społeczeństwu?” – Księgarnia Bookarest (Poznań 23.02.2007)
 • 3x „Alternatywy CZ” – koncert zespołów: Skrytý půvab byrokracie, SdCh i Do Shaska! (Jazz Klub Rura, Wrocław 11.04.2007 / z formacjami KOT i 3moonboys, Cafe Mięsna, Poznań 12.04.2007 / Plan. B, Warszawa 13.04.2007)
 • „Czeski Numer” – Księgarnia Bookarest (Poznań 12.04.2007)
 • „Czeski Film” – „Nikt nic nie wie” (1947) reż. Josef Mach, Centrum Kultury Zamek (Poznań 15.04.2007)
 • „Czeski Wymiar” – Plan B (Warszawa 13.04.2007)
 • „Hello Kitty i inne przykłady tego, co urocze” – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 15.10.2007).
 • „Nowoplemiona polskie” – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 3.12.2007), Księgarnia Bookarest (Poznań 5.12.2007)
 • „ZO/Opozycje: dyskusja o ogrodach zoologicznych, zwierzęcych okazach, kolekcjach, menażeriach” – Kluboksięgarnia Głośna Samotność (Poznań 17.01.2008)
 • „ZO/Opozycje, dyskusja o kulturowych reprezentacjach zwierząt i zwierzęcości, relacjach ludzi i zwierząt, oczekiwaniach, fascynacjach i tabu” – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 21.01.2008)
 • „Antropologia współczesności: Wiele światów jedno miejsce” – Księgarnia BOOKAREST
 • (Poznań 23.01.2008)
 • „Czas Kultury. Obecność kobiet w przestrzeni miasta” – Bunkier Sztuki (Kraków 31.03.2008)
 • „Sztuka (na) ulicy” – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 14.04.2008)
 • „Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow” – Kluboksięgarnia Głośna Samotność (Poznań 6.05.2008)
 • „Zbrodnia i literatura” – Księgarnia Literacka KAPITAŁKA (Wrocław 24.06.2008); księgarnia BOOKAREST (Poznań 30.06.2008)
 • „Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami” – Mieszkanie Gepperta (Wrocław 13.11.2008); Kluboksięgarnia Głośna Samotność (Poznań 27.11.2008)
 • „Czas imigrantów” – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 13.10.2008); księgarnia BOOKAREST (Poznań 27.10.2008)
 • „Rośl-inność źródłem pożywienia i metafor, dekoracją i obsesją” – księgarnia BOOKAREST (Poznań 1.12.2008); Księgarnia Literacka KAPITAŁKA (Wrocław 3.12.2008)
 • „Sytuacja literatury szwajcarskiej" – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 19.01.2009)
 • „KŁUSOWNICY CZY EGZEGECI? czyli Czego szukają pisarze, filozofowie i literaturoznawcy na obszarach TEOLOGII?" – księgarnia BOOKAREST (Poznań 17.04.2009)

WYSTAWY

 1. Anna Tyczyńska / Galeria Czasu Kultury (ESKULAP) 1995 / kurator: Izabela Pikosz.
 2. Jacek Gulczyński / fotografia / Galeria Czasu Kultury (ESKULAP) 1995 / kurator: Izabela Pikosz.
 3. Yves Bélorgey – rysunki, listopad 2003, wystawa w ODK Pod Lipami w Poznaniu i spotkanie z artystą w auli ASP, Poznań (14.11.2003). / kurator: Agata Jakubowska. We wrześniu 2003 roku Yves Bélorgey był gościem redakcji „Czasu Kultury”. Impresją pobytu artysty w Poznaniu jest jego nowa praca – rysunek „Osiedle Rusa, Rataje, Poznań; projekt: Marian Urbański, rozpoczęcie budowy: 1977”. Obraz ten jest wystawiany w Musée d’Art Moderne et Contemporain w Genewie w ekspozycji stałej. (W dniu otwarcia wystawy w poznańskim wydaniu „Gazety Wyborczej” ukazała na okolicznościowym plakacie reprodukcja rysunku Yvesa Bélorgey’a przedstawiającego fragment jednego z poznańskich bloków na osiedlu Rusa).
 4. „Czas kultury” / Mirosław Bałka, Rafał Bujnowski, Hubert Czerepok, Małgorzata Markiewicz, Paulina Ołowska, Joanna Rajkowska, Jadwiga Sawicka, Waldemar Świerzy, grupa Azorro, grupa Twożywo / Galeria Miejska ARSENAŁ w Poznaniu / 21–10 kwietnia 2005 / kuratorzy: Agata Jakubowska i Marek Wasilewski.
 5. „Czas kultury 2” / Galeria Program w Warszawie / 7 grudnia 2005

FESTIWALE

 • „Ostry nawrót dekadencji” – międzynarodowy festiwal literacki muzyki oraz sztuk plastycznych „Czasu Kultury” (1997) (zaprezentowano twórczość artystów z Polski, Niemiec, Serbii, Macedonii, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji).
 • „Czas Yassu” – festiwal muzyki (2001)
 • „Czas Folku” – międzynarodowy festiwal muzyki tradycyjnej (2001)
 • „Czas Kolęd” – kolędy i pastorałki z tradycji polskiej (Muzykanci), ukraińskiej (Drewo) i innych narodów świata (2001/2002)
 • „Wiosna z Czasem Kultury” – wystawa (Galeria Arsenał w Poznaniu), spotkania „Czwartek literacki Czas Kultury po 20. latach”, „Krytycznie o krytyce literackiej”, „Dżem poetycki”(w 20 roku edycji „Czasu Kultury” / marzec–kwiecień 2005
 • „Jesień z Czasem Kultury” – wystawa (Galeria Program w Warszawie), spotkania („Krytycznie o krytyce teatralnej”, „Kultura a globalizacja”), emisja filmu Joanny Janiak o „Czasie Kultury”w kanale TVP Kultura z okazji 20-lecia pisma / listopad–grudzień 2005


„DOM TAŃCA. POZNAŃ”

Spotkania z tradycyjną muzyką i kulturą taneczną różnych regionów Polski, Europy i świata.
Poznański Dom Tańca działał od wiosny 2001 roku,
w roku założycielskim w ramach cyklicznych spotkań zorganizowano 17 koncertów i warsztatów tanecznych;
w roku 2002 odbyły się 24 koncerty oraz sesja naukowa poświecona tradycji pieśni lirników oraz koncerty prezentujące „Świat liry korbowej”; w roku 2003 zorganizowano 24 koncerty i spotkania.
Ponadto pod auspicjami Poznański ego Domu Tańca odbyły się m.in. koncerty i spotkania:

 • „Czas dobrej nowiny” („6 Uroczyste Namnażanie Mikołajów” Teatr Strefa Ciszy,
 • „Gore gwiazda. Kolędy domowe”, Muzykanci, aukcja teatraliów na rzecz Szkoły Łemkowskiej w Nowicy, 2002)
 • „Czas kolęd, czas życzeń” (Kapela Brodów, 2003)
 • „Beskidzkie pastorałki” (Kapela Górali Beskidu Śląskiego „Wałasi”, 2003)

Misja i cele zawarte w statucie stowarzyszenia

Misja Stowarzyszenia:

 • wydawanie pisma społeczno-kulturalnego „Czas Kultury” (rok założenia 1985);
 • wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Poznania;
 • prezentacja najciekawszych dokonań twórców poszukujących oryginalnego wyrazu artystycznego;
 • stworzenie forum dla przedstawienia działań różnorodnych środowisk twórczych;
 • rozszerzenie pola medialnego dla pełnej prezentacji i charakterystyki omawianych zjawisk;
 • wywołanie dyskusji nad ważnymi problemami społecznymi;
 • promocja pisma, które winno trafiać do szerszego kręgu odbiorców.

Cele Stowarzyszenia:

 • Działalność kulturalna, naukowa, oświatowa ze szczególnym uwzględnieniem polskiej kultury i sztuk.
 • Popularyzowanie, promocja i ochrona dokonań nauki, kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i ochrony zdrowia z Polski oraz z zagranicy.
 • Wspieranie osób ze środowisk naukowych, artystycznych, sportowych i medycznych, przede wszystkim wywodzących się z Wielkopolski lub związanych z tym regionem.
 • Świadczenia materialnej i niematerialnej pomocy w rozwoju polskiej nauki, kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i zdrowia, przede wszystkim w wymiarze pomocy indywidualnej lub wspomagania określonych wydarzeń naukowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych.
 • Propagowanie tradycji, postaw patriotycznych, piękna ojczystego krajobrazu, materialnego i duchowego dziedzictwa narodowego.
 • Świadczenie pomocy w zakresie organizacji i zarządzania w dziedzinach kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i ochrony zdrowia.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :