Borussia

Borussia

Pierwszy numer ukazał się w 1991 roku. Otrzymał nagrodę paryskiej "Kultury" za rok 1996 przyznawanej pismom i redakcjom zajmującym się regionami pogranicza. W latach 1991-1997 redaktorem naczelnym był Kazimierz Brakoniecki. Od 1997 roku redakcją kieruje Robert Traba. W 1998 roku powołano Radę Redakcyjną. Od 2001 roku próbujemy utrzymać rytm kwartalnika.
W ciągu 14 lat istnienia na naszych łamach gościło około 700 autorów i tłumaczy.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :