Aukcja płótna, które wzmacniało „Bitwę pod Grunwaldem” Matejki

Aukcja płótna, które wzmacniało „Bitwę pod Grunwaldem” Matejki

19.11. Warszawa (PAP) – Dwa fragmenty płótna dublażowego, które przez ponad 60 lat wzmacniało oryginalne podłoże obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, 25 listopada będą wystawione na aukcję w Muzeum Narodowym w Warszawie – poinformowała w piątek rzeczniczka muzeum.

„To fragmenty szczególne, pochodzące z dwóch pasów płótna. Jeden pas zabezpieczał warstwę malarską, na której zobrazowany jest mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen; pas drugi – warstwę, gdzie jest zobrazowany wielki książę litewski Witold” – tłumaczyła na konferencji prasowej rzeczniczka MNW Katarzyna Wakuła.

Muzeum zdecydowało się na aukcję, ponieważ chce zdobyć dzięki niej środki na zakup aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia dalszych prac konserwatorsko-restauratorskich nad dziełem Matejki.

Płótno dublażowe pochodzi z najważniejszej po II wojnie światowej konserwacji obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”, przeprowadzonej w drugiej połowie lat 40. pod nadzorem wybitnego konserwatora dzieł sztuki, prof. Bohdana Marconiego – powiedziała główna konserwator MNW Dorota Ignatowicz-Woźniakowska. Wzmacniało ono, w latach 1948-2010, oryginalną warstwę malarską „Bitwy pod Grunwaldem” – podklejało obraz od strony odwrocia.

Aukcja odbędzie się w gmachu głównym Muzeum Narodowego. Jak zapowiedziała Katarzyna Wakuła, w przyszłości do sprzedaży wprowadzone zostaną mniejsze fragmenty płótna, które będzie można kupić w muzeum.

„Bitwa pod Grunwaldem” – namalowana w 1878 r. – to największy obraz w zbiorach Muzeum Narodowego. Jego powierzchnia wynosi 42 metry kw. Korzystając z opisu przebiegu bitwy pod Grunwaldem zamieszczonego w „Dziejach polskich” Jana Długosza, Matejko przedstawił jej końcową fazę – odwrót wojsk krzyżackich i śmierć Wielkiego Mistrza Zakonu podczas ataku chorągwi Ziemi Krakowskiej.

Rozwinięta na obrazie akcja koncentruje się wokół dwóch postaci. Jedną z nich jest Ulrich von Jungingen, ukazany w śmiertelnym starciu z plebejskimi wojownikami. Drugą – pędzący wprost na widza, z mieczem wzniesionym do zadania ciosu, książę Witold.

Pierwsze prace konserwatorskie nad obrazem przeprowadzono w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Kolejne odbyły się w latach: 1946-49 – gdy konserwację przeprowadził prof. Marconi; w 1974 r. – w związku z wyjazdem obrazu na wystawę malarstwa polskiego w Moskwie; oraz w 1999 r. – przed wypożyczeniem obrazu do Litewskiego Muzeum Narodowego w Wilnie.

Na początku lipca 2010 – w roku obchodów 600. rocznicy bitwy – znów podjęto prace konserwatorsko-restauracyjne nad obrazem. Zdjęto go ze ściany i położono na specjalne zbudowanym drewnianym pomoście. Następnie przystąpiono do zdemontowania ramy i usunięcia metalowego blejtramu oraz do usunięcia płótna dublażowego. Prace realizowane są w tym samym miejscu, gdzie obraz jest eksponowany – w Sali Matejkowskiej. Mają potrwać do września 2011 r. W planach są m.in.: zespolenie uszkodzeń płótna, opracowanie miejscowych wzmocnień klejonych partii oraz wykonanie nowego dublażu.

Tego samego dnia, 25 listopada, w MNW odbędzie się także druga aukcja – poinformowano w piątek. Licytowane będą na niej prace przekazane przez polskich artystów, m.in. przez grafika Andrzeja Pągowskiego. Dochód przeznaczony zostanie na pomoc psychologiczną osobom chorym na nowotwory. Nazwa wydarzenia to 5. Aukcja Charytatywna Dzieł Sztuki i Przedmiotów Kolekcjonerskich. Zlicytowanych będzie 160 prac 111 autorów. Organizatorem aukcji jest Fundacja Psychoonkologii „Ogród Nadziei”.(PAP)

jp/ ls/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :