Arkady Kubickiego od środy udostępnione publiczności

Arkady Kubickiego od środy udostępnione publiczności

1.4.Warszawa (PAP) – Wyremontowane Arkady Kubickiego, które przejąć mają funkcję głównego wejścia do Zamku Królewskiego w Warszawie, zostały w środę udostępnione publiczności. Do końca kwietnia można je zwiedzać za darmo, od maja pobierane będą opłaty za wstęp.

Remont zabytkowych Arkad Kubickiego trwał od lat. Usytuowana w odtwarzanych stopniowo ogrodach Zamku Królewskiego budowla ma przyciągać turystów nie tylko swoją estetyką, ale również nowymi funkcjami, m.in. poprzez wykorzystanie Arkad Kubickiego do wydarzeń artystycznych. Mają się tam odbywać m.in. wystawy, spektakle i koncerty muzyczne.

Jak powiedziała PAP w środę Beata Kruk z działu promocji Zamku Królewskiego, oficjalne otwarcie Arkad Kubickiego zaplanowano na 23 kwietnia.

„Już od dzisiaj udostępniamy Arkady Kubickiego publiczności. Do końca kwietnia wstęp jest bezpłatny; od początku maja pobierana będzie opłata za wystawy czasowe, które będą tam dostępne. Nie znamy jeszcze jednak ceny biletów” – powiedziała PAP Kruk.

Dawny projekt architekta epoki klasycyzmu Jakuba Kubickiego, zrealizowany w latach dwudziestych XIX w. wzbogacony został obecnie o nowoczesne rozwiązanie, m.in. wykonanie tunelu dla schodów ruchomych, które łączą Arkady z Piwnicami Zamku.

Nowe Arkady Kubickiego przejąć mają funkcję głównego wejścia do Zamku, wielkiego holu, prowadzącego publiczność do ekspozycji muzealnej. W związku z tym założeniem, będą budowlą zamkniętą, która przejmie funkcje obsługi ruchu turystycznego (w przyszłości w odtworzonych stancjach dworskich mieścić się będą m.in. sklepy, punkty gastronomiczne, audytoria oraz stanowiska informacyjne). Atrakcją dla zwiedzających będzie dawne mieszkanie dworzanina, odtworzone wg oryginalnego wzoru. Przewidziano też prezentację wystawy archeologicznej i ekspozycji czasowych.

Wkomponowane w bryłę Zamku Arkady Kubickiego w XIX wieku scalały ogrody zamkowe w starorzeczu Wisły z ogrodami na skarpie, utrzymując jednocześnie komunikację pomiędzy Nowym Miastem a Mariensztatem.

Po upadku Powstania Listopadowego budynek był wykorzystywany przez wojska carskie, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – aż po lata 80. XX w. (z przerwą na działania wojenne) – przez wojsko polskie. Arkady Kubickiego przetrwały II wojnę światową, jednakże pozbawione bieżących napraw – niszczały.

W 1986 roku przekazano je Zamkowi. Na przełomie 1993 i 1994 r. wykonana została ekspertyza stanu technicznego budowli, a w 1995 r. rozpoczął się remont budowlany oraz prace nad zabezpieczeniem skarpy.

Kontynuacja prac była możliwa dzięki uchwale Rady Ministrów z 14 listopada 2000 r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Odbudowa i renowacja najbardziej zagrożonych obiektów Zamku Królewskiego w Warszawie – 3 lata”. W 2002 r. środki na realizację projektu zostały jednak wstrzymane.

Przyspieszenie robót nastąpiło w 2004 roku; wówczas resort kultury wydał zgodę na zaciągnięcie kredytu finansującego remont, a w budżecie państwa przewidziano znaczną kwotę na realizację dalszych prac, związanych z rewitalizacją Arkad. W sumie koszt remontu szacowany jest na ok. 130 mln zł. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :