Anna Komorowska została przewodniczącą Komitetu Honorowego Roku Korczaka

Anna Komorowska została przewodniczącą Komitetu Honorowego Roku Korczaka

Wiele informacji związanych z obchodami Roku Janusza Korczaka – m.in. informacje o biografii Korczaka – dostępnych jest na uruchomionej w środę stronie internetowej, 2012korczak.pl.

W składzie Komitetu Honorowego Roku Janusza Korczaka są m.in.: Władysław Bartoszewski, Bogdan Borusewicz, Bogdan Zdrojewski, Ewa Kopacz, Barbara Kudrycka, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Ewa Błaszczyk, Henryka Krzywonos-Strycharska, Andrzej Wajda, Wojciech Pszoniak, Ewa Błaszczyk.

W 2012 r. przypadają dwie ważne rocznice związane z postacią Janusza Korczaka – 70. rocznica śmierci w obozie zagłady w Treblince i 100. rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie (obecnie Jaktorowskiej).

We wrześniu Sejm podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. (PAP)

aszw/ ls/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :