Andrzej Nikodemowicz

Andrzej Nikodemowicz

Zycie
Andrzej Nikodemowicz jest polskim kompozytorem i pianistą, urodzonym 2 stycznia 1925 roku we Lwowie.
Zanim zaczął edukację muzyczną studiował chemię na Politechnice we Lwowie (1943 – 1946). Dopiero w 1950 roku skończył kompozycję, a cztery lata później grę na fortepianie we lwowskim Konserwatorium Muzycznym. Jednak już po skończeniu kompozycji zaczął prowadzić wykłady z kompozycji, teorii muzyki oraz gry na fortepianie również w Konserwatorium we Lwowie. Pracował tam do 1973 roku.
W 1980 roku przeniósł się do Lublina, gdzie uczył kompozycji i przedmiotów teoretycznych w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dodatkowo dyrygował chórem przy Wyższym Seminarium Duchownym (1982 – 1992).
W 1995 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.
Andrzej Nikodemowicz jest również prezesem Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich.

Nagrody
Andrzej Nikodemowicz za swoją twórczość i działalność na rzecz polskiej muzyki otrzyma wiele nagród i wyróżnień. I tak jest on laureatem m.in.: III nagrody na Wszechzwiązkowym Konkursie Kompozytorskim w Moskwie (1961), Nagrody im. Św. Brata Alberta za całokształt twórczości (1981), Nagrody Prezydenta miasta Lublina (1999), Nagrody Związku Kompozytorów Polskich (2000), Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000). Dodatkowo przyznano mu również: Medal i dyplom Ojca Św. Jana Pawła II „Pro Ecclesia et Pontifice” (2003), a także tytuł „Profesora honoris causa” Akademii Muzycznej we Lwowie (2003).

Twórczość
Do najważniejszych utworów skomponowanych przez Andrzeja Nikodemowicza zaliczyć należy przede wszystkim utwory takie jak: Sonata fortepianowa nr 1 (1947), Sonata na skrzypce i fortepian (1948-49), Sonata fortepianowa nr 2 (1952), Requiem na sopran, chór i organy (1952-98), Trois Poemes na skrzypce i fortepian (1955-56), Sześć małych etiud na fortepian (1958), De nativitate, kantata na sopran, chór mieszany i orkiestrę (1958), Wariacje C-dur na fortepian (1958), Sonata fortepianowa nr 3 (1958), Dialogus Virginis cum Cruce I, kantata na sopran solo, chór męski i orkiestrę (1959), Ekspresje, 66 miniatur w 6 cyklach na fortepian (1959-60), Planctus Christi morientis, kantata na baryton, chór mieszany i orkiestrę (1960), Dwadzieścia ekspresji na fortepian i orkiestrę (1960), Rorate, coeli, desuper, kantata na 2 chóry mieszane a cappella (1960-61), De Christo moriente [wersja I], kantata na sopran, baryton i chór mieszany a cappella (1963), Musica concertante per soprano e gran orchestra (1963), In Paschale Domini [wersja I], kantata na chór mieszany i orkiestrę (1963), Pięć dialogów na flet i fagot (1964), Trzy kołysanki na obój i fortepian (1964), Trzy nokturny na trąbkę i fortepian (1964), Trzy etiudy na fortepian (1964), Impresja na fortepian (1965), Improvvisazione per due violini e pianoforte (1965), Z Gorzkich żalów „Płacz u grobu Chrystusa Pana” [wersja I] na baryton i zespół instrumentalny (1965), Ad Christum, mała kantata na chór mieszany, fortepian i orkiestrę smyczkową (1965-66), Trzy bajki o nocy i księżycu na sopran i fortepian (1966), Sonorita per violino solo (1966), Sonorita per pianoforte solo (1966), Musica concertante per tre na flet, altówkę i fortepian (1966-67), Concertino na tematy „Sonatiny C-dur” Muzia Clementiego [wersja I] na fortepian i 8 instrumentów dętych (1967), Rhythmus de Virgine, kantata na sopran solo, fortepian, harfę, talerze i orkiestrę smyczkową (1967), Koncert kameralny na skrzypce i zespół instrumentalny (1968), Litania Loretańska I na chór 20 tenorów a cappella (1968), Szklana góra, pantomima na narratora i zespół instrumentalny (1969), Sonorita per violoncello solo (1971), Sonorita quasi una sonata per violino, violoncello e pianoforte (1971), Dialogus Virginis cum Cruce II, kameralna kantata na mezzosopran solo, baryton solo, 2 flety, klarnet, wiolonczelę i fortepian (1971), Lamentacja „Rythm do Pana Jezusa Ukrzyżowanego Patrząc na Figurę Męki Pańskiey” [wersja I] na sopran solo, 2 klarnety, fagot i wiolonczelę (1971), Sonorita w trzech zwrotkach na fortepian (1972), Osiem polskich pieśni ludowych [wersja I] na chór mieszany i zespół instrumentalny (1972), Koncert na skrzypce i orkiestrę (1973), Symfonia (1974-75), Capriccio na skrzypce solo (1976), Rozmowa duszy z Matką Bolesną I, kantata na mezzosopran i chór chłopięcy (lub żeński) (1976), Rozmowa duszy z Matką Bolesną II, kantata na mezzosopran, chór żeński i chór chłopięcy (1976), Dwa Rubajaty Omara Chajjama [wersja I] na baryton i fortepian (1976), Dwa Rubajaty Omara Chajjama [wersja II] na baryton i orkiestrę kameralną (1976), Magnificat na 3-głosowy chór żeński i orkiestrę (1977-78), Lamentacja „Rythm do Pana Jezusa Ukrzyżowanego Patrząc na Figurę Męki Pańskiey” [wersja II] na sopran solo, flet (piccolo), wiolonczelę i 2 fortepiany (1978), Il canto solingo na sopran i taśmę (1979), Ofiara wieczorna [wersja I] kantata na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1980-84), Z Gorzkich żalów „Płacz u grobu Chrystusa Pana” [wersja II] na baryton i orkiestrę smyczkową (1981), Słysz, Boże, wołanie moje, kantata na alt i orkiestrę (1981), Salve Regina na chór chłopięcy i organy (1981), Z Gorzkich żalów „Płacz u grobu Chrystusa Pana” [wersja III] na baryton i organy (1981), Antyfona do Najświętszej Marii Panny [wersja I] na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1982), Ave, Maris Stella, kantata na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1983), Litania Loretańska IIa na sopran solo (1983), Sekwencja Wielkanocna, kantata na chór mieszany i orkiestrę (1984), Ofiara wieczorna [wersja II], kantata na chór mieszany i organy (1984), Etiuda-toccata na fortepian (1984), Exultemus Domino (Psalm na otwarcie kościoła) na chór mieszany a cappella (1985), Litania Loretańska IIb na sopran i organy (1985), O jak bolejesz Matko, kantata na chór mieszany a cappella (1985), Zaśnięcie na chór mieszany a cappella (1985), Antyfona do Najświętszej Marii Panny [wersja II] na chór mieszany i organy (1985), Laudate Dominum, kantata na mezzosopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę (1985-87), Cztery medytacje na fortepian (1986), Mała suita na orkiestrę (1986), Cztery polskie pieśni ludowe [wersja I] na 4-głosowy chór żeński a cappella (1986), In Paschale Domini [wersja II], kantata na chór mieszany i orkiestrę (1987), Kołysanka [wersja I] na sopran i fortepian (1988), Zostawione piosenki, 5 pieśni na sopran i fortepian (1988), Osiem polskich pieśni ludowych [wersja II] na chór mieszany i zespół instrumentalny (1988), Cztery polskie pieśni ludowe [wersja II] na mezzosopran i fortepian (1988), Psałterz Dawidów, 35 psalmów na chór męski a cappella (1989), Grudki kadzidła I, 9 miniatur na 3-głosowy chór a cappella (1989), Grudki kadzidła II, 6 miniatur na sopran solo i alt solo a cappella (1989), Litania Loretańska III na sopran, chór męski i orkiestrę (1989-90), Lamentacja „Rythm do Pana Jezusa Ukrzyżowanego Patrząc na Figurę Męki Pańskiey” [wersja III] na sopran solo i organy (1990), Litania Loretańska IV na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1990), Tryptyk, 3 psalmy Jana Kochanowskiego na sopran i organy (1990), Pięć kołysanek na skrzypce i fortepian (1991), Grudki kadzidła III „Cantus humilis” [wersja I] na sopran, alt, tenor i zespół instrumentalny (1991), Grudki kadzidła III „Cantus humilis” [wersja II] na sopran, alt, tenor, 3-głosowy chór i zespół instrumentalny (1991), Grudki kadzidła III „Cantus humilis” [wersja III] na tenor solo i zespół instrumentalny (1991), Wariacje „Ave maris Stella” na organy (1991), Canzona (Litania Loretańska IIc) na sopran i kameralną orkiestrę dętą (1992), Canzona (Litania Loretańska IId) na flet i kameralną orkiestrę dętą (1992), Cztery pieśni do słów George’a Herberta na sopran, trąbkę i organy (1992), Dwie toccaty na organy (1992), Concertino na tematy „Sonatiny C-dur” Muzia Clementiego [wersja II] na 2 ksylofony i 8 instrumentów dętych (1993), Kołysanka [wersja II] na skrzypce i fortepian (1993), In matutinum, kantata na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę (1993), Koncert fortepianowy nr 1 (1994), Suita polska, 6 polskich pieśni ludowych na organy (1995), Via Crucis, oratorium na Niedzielę Palmową na solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (1996), Wariacje na temat pieśni „Chrystus zmartwychwstał jest” na organy (1996), Wariacje na temat pieśni „Chwała Tobie Gospodzinie” na organy (1996), Sześć medytacji [wersja I] na trąbkę i organy (1997), Sześć medytacji [wersja II] na organy (1997), Sześć medytacji [wersja III] na fortepian (1997), Sześć medytacji [wersja IV] na flet i orkiestrę smyczkową (1997), Cztery polskie pieśni ludowe [wersja III] na sopran i orkiestrę (1997), Msza „Misterium Krzyża Świętego” na solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (1998), Hymnus pro peccatis na sopran, chór i organy (1999), Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny [wersja I] na tenor (lub sopran) i małą orkiestrę (1999), Dyptyk, dwa małe utwory na chór mieszany (2000), Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny [wersja II] na tenor (lub sopran), flet, obój i organy (2000), Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny [wersja III] na sopran (lub tenor), flet i orkiestrę smyczkową (2001), Koncert fortepianowy nr 2 (2002), Koncert fortepianowy nr 3 „Koncert lwowski” (2002), De Christo moriente [wersja II], kantata na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2002), Concerto meditatione. Koncert wiolonczelowy nr 1 (2003), Koncert fortepianowy nr 4 (2003), Koncert fortepianowy nr 5 (2004), Koncert wiolonczelowy nr 2 (2005), Wariacje na 2 fortepiany (2006), Per tromba ed archi (2006), Te Matrem Dei Laudamus, kantata na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę (2007) oraz Oratorium ku czci Matki Bożej Cudownej Przemiany (Sanktuarium w Rakowie na Kielecczyźnie) na sopran solo, baryton solo, chór mieszany i orkiestrę (2008).

Marta Kotas 2009-07-09

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :