Zdrojewski: finansowanie kultury nie jest luksusem

Zdrojewski: finansowanie kultury nie jest luksusem

23.09. Warszawa (PAP) – Minister kultury Bogdan Zdrojewski otwierając w środę w Krakowie Kongres Kultury Polskiej podkreślił, że finansowanie kultury zawsze się opłaca, bo ma ona wielki wpływ na ekonomię. „Kultura się liczy, ma wpływ na kreowanie miejsc pracy, poziom i jakość życia” – ocenił.

„Wszystkim, którzy nadal sądzą, że finansowanie kultury jest luksusem lub ornamentem, chcę wyraźnie powiedzieć, że cała, olbrzymia sfera kultury, pojęta jako twórczość społeczna, przestrzeń zbiorowej komunikacji oraz integracji ma rosnący wpływ na Polskę” – mówił minister. Dodał, że najważniejszym wkładem kultury w życie społeczne pozostaje jednak kształtowanie kapitału intelektualnego, stanowiącego element nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i punkt odniesienia dla wszelkich planowanych zmian.

„Czas kultury nie jest tożsamy z czasem polityki” – mówił Zdrojewski. Jego zdaniem ważną kwestią dla kondycji kultury polskiej jest uwolnienie jej od „krótkowzrocznego cyklu wyborczego”. Minister widzi konieczność wprowadzenia nowej legislacji spraw kultury, opartej na jednolitej wizji warunkującej spójność poszczególnych przepisów. „Krępuje nas prawo martwe i nieżyciowe. Potrzebna jest nowa ustawa o działalności kulturalnej, ponieważ obecna, wielokrotnie nowelizowana, nie odpowiada dzisiejszym potrzebom” – powiedział Zdrojewski.

„Będę się czuł zobowiązany, aby kontynuować rozpoczętą tutaj pracę. (…) Dzisiaj w tym miejscu wszyscy stajemy się współodpowiedzialni za zmiany, mając pełną świadomość, że nie ma łatwych i szybkich sukcesów w kulturze, choć w kulturze jak każdej dziedzinie trzeba umieć liczyć, trzeba też wreszcie powiedzieć: +kultura się liczy+” – zaakcentował minister. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :