Zygmunt Miłkowski_ Teodor Tomasz Jeż

Zygmunt Miłkowski_ Teodor Tomasz Jeż

Teodor Tomasz Jeż, właściwie Zygmunt Miłkowski, urodził się 23 marca 1824 na Podolu. Był pisarzem, ale przede wszystkim politykiem niepodległościowym; członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego; współzałożyciel Ligi Polskiej i Ligi Narodowej Polskiej; prezes Komisji Nadzorczej Skarbu Narodowego.
Ukończył uniwersytet w Kijowie. Niedługo po tym wziął udział w powstaniu węgierskim (podczas Wiosny Ludów). Po upadku powstania został internowany. Następnie wyemigrował do Anglii.
Prowadził bujne polityczne życie. Był agentem Komitetu Centralnego Demokracji Europejskiej na Bałkanach; w roku 1863 utworzył oddział powstańczy, z którym planował wkroczenie do Rosji. Został aresztowany i następnie więziony we Lwowie. Podczas wojny krymskiej podjął próbę utworzenia legionu polskiego przy boku Turcji. W roku 1872 zamieszkał na stałe w Szwajcarii.
Mniej znany niż Bolesław Prus czy Henryk Sienkiewicz, jednak do pisania podchodził z pasją nie mniejszą, niż wyżej wymienieni. W swoim dziele „Uskoki” opisał żądzę Polaków do walki z
zaborcą.

Niektóre z jego tekstów:
-„Uskoki”
-„Handzia Zahornicka”
-„Historia o pra-pra-prawnuku”
-„Nauczycielka”
-„W zaraniu”

Łącznie napisał kilkadziesiąt utworów.
Zmarł w Lozannie, 11 stycznia 1915.

Źródła: www.wikipedia.pl , „Zarys dziejów literatury polskiej”
Hana Szczesiak 2009.04.07

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :