Znamy Najpiękniejsze Książki Roku 2010

Znamy Najpiękniejsze Książki Roku 2010

W tegorocznej edycji konkursu Najpiękniejsze Książki Roku organizowanego przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, wzięły udział 83 wydawnictwa, które nadesłały 162 tytuły. Oceniało je jury pod przewodnictwem Józefa Wilkonia, które przyznało sześć nagród i kilkanaście wyróżnień. Jak podkreślił przewodniczący jury Józef Wilkoń, oceniając publikacje brano pod uwagę kompozycję, typografię, dobór elementów technicznych, papier, oprawę – to wszystko, co składa się na urodę książki.

Wśród książek naukowych z zakresu humanistyki najpiękniejsza okazała się „Myśl muzyczna Jeana-Jacquesa Rousseau” Zbigniewa Skowrona w opracowaniu graficznym Macieja Buszewicza (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego), a w kategorii „książki dla dzieci” przyznano dwie równorzędne nagrody, które otrzymały tytuły: „Brzechwa. Wiersze dla dzieci” w opracowaniu graficznym Macieja Buszewicza, Grażki Lange, Lecha Majewskiego i Piotra Młodożeńca (wydawnictwo Wytwórnia) oraz „Zamek Soria Moria. Baśnie norweskie” Petera Asbjornsena z ilustracjami Marii Ekier (wyd. Media Rodzina).

Także w kategorii „albumy” nagrodę otrzymały dwa tytuły: „Bielsko-Biała. Podróż w czasie” Piotra Keniga i Wojciecha Kryńskiego w projekcie graficznym Władysława Pluty (wyd. Buff!) oraz „Wiesław Winnicki. Wielki wodewil” Magdaleny Piotrowskiej w opracowaniu graficznym Błażeja Ostoi-Lniskiego (wyd. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie). Wśród katalogów i druków bibliofilskich nagroda przypadła książce „Henryk Berlewi” Magdaleny i Artura Frankowskich wg projektu graficznego Janusza Górskiego (wyd. Czysty Warsztat). W tym roku jury nie przyznało nagród w kategoriach „literatura”, „książki matematyczne, przyrodnicze i techniczne”, „podręczniki” oraz „słowniki”. „Ta decyzja wynika z troski jury o utrzymanie poziomu konkursu” – komentował Wilkoń.

Organizowany przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek konkurs na Najpiękniejsze Książki roku jest najstarszym polskim konkursem wydawniczym. W tym roku odbył się po raz 51. (PAP)

aszw/ abe/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :