Zdrojewski o planach dotyczących wyższego szkolnictwa artystycznego

Zdrojewski o planach dotyczących wyższego szkolnictwa artystycznego

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski nadzoruje 19 uczelni artystycznych. To osiem akademii muzycznych, osiem akademii sztuk pięknych oraz trzy szkoły filmowe i teatralne.

Minister chce, aby każda akademia muzyczna w Polsce miała do dyspozycji profesjonalną sale koncertową. W 2012 roku będą trwały prace nad budową takich sal dla Akademii Muzycznej w Łodzi – chodzi o budowę sali koncertowej dla celów dydaktycznych (wartość projektu – 34,4 mln zł) oraz dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu – tam budowa sali muzyczno-dydaktycznej, wraz z infrastrukturą, kosztuje ponad 50 mln zł.

Wartość wszystkich inwestycji dotyczących wyższych szkół artystycznych to – jak uściślił Zdrojewski – około 400 mln zł netto. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel 128 mln, w 2012 powinno zostać wydane ok. 130 mln.

W 2012 roku planowane są także: poprawa stanu infrastruktury Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, budowa Centrum Nauki i Sztuki dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz rozbudowa Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

W nadzorowanych przez ministra kultury uczelniach kształci się obecnie ponad 15 tys. studentów. Liczba ta systematycznie wzrasta – w roku studenckim 2009/2010 było to 14,8 tys., a w 2008/2009 – 14,4 tys.

„Odnotowaliśmy ponownie niewielki wzrost liczby studentów szkół artystycznych, który wynika przede wszystkim z powołania nowej uczelni – Akademii Sztuki w Szczecinie (…). Jeżeli chodzi o zatrudnionych nauczycieli akademickich – mamy constans. Minimalnie więcej, ponad 30 osób, zatrudnionych jest pracowników administracyjnych, ale wynika to z prowadzonych inwestycji” – powiedział Zdrojewski.

Wraz z liczbą studentów systematycznie wzrastają kwoty przeznaczone na stypendia – w roku 2012 r. będzie to 22,3 mln zł.

„W ostatnich czterech latach środki finansowe przeznaczone na stypendia dla studentów uczelni artystycznych są podwyższane o równą kwotę – każdego roku jest to wzrost o dokładnie 1 mln zł. To są środki ministerstwa kultury i resortu nauki” – wyjaśnił minister.

W całej Polsce w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w latach 2008-2010 szkołom artystycznym prowadzonym przez resort kultury przyznano 135,6 mln zł, a tym prowadzonym przez władze samorządowe – 84,9 mln zł. W efekcie – do użytku oddano m.in. nową siedzibę Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu (koszt – 43,7 mln zł) oraz salę koncertową Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bielsku Białej wraz wyposażeniem (16,7 mln zł).

Zakończyły się też II etap budowy Zespołu Szkół Muzycznych w Krakowie (23,9 mln zł.) i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kielcach (21,6 mln zł). W planach jest oddanie do użytku nowoczesnego obiektu kulturalno-dydaktycznego w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Częstochowie (20,7 mln zł). W roku 2013 przewidywane jest ukończenie budowy sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu (41,1 mln zł).(PAP)

agz/ mlu/ dym/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :