Zbigniew Turski

Zbigniew Turski

Zycie

Zbigniew Turski był polskim kompozytorem, dyrygentem oraz kierownikiem muzycznym teatru. Urodził się w 1908 roku, natomiast zmarł w 1979 roku.
Swoją edukację muzyczną z zakresu kompozycji i dyrygentury zdobywał w Muzycznym Konserwatorium w Warszawie.
Po ukończeniu studiów pracował jako reżyser muzyczny w warszawskiej redakcji Polskiego Radia (1936 – 1939). Natomiast po zakończeniu wojny był współorganizatorem orkiestry Filharmonii Bałtyckiej oraz Związku Kompozytorów Polskich.
Brał również udział w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, gdzie zdobył złoty medal w konkursie sztuki za II Symfonię Olimpijską.

Poza działalnością kompozytorską Turski był również dydaktykiem. Uczył w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (1948–1949) oraz na wydziale kompozycji Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie (1951–1952). Dodatkowo był również kierownikiem muzycznym Teatru Współczesnego w Warszawie (1957–1979).

Zbigniew Turski był autorem takich kompozycji jak: 3 symfonie, 2 koncerty skrzypcowe, balety – Wernisaż (1961) Tytania i osioł (1967), mikroopera Rozmówki (1966), ponadto muzyka wokalna, filmowa i radiowa, teatralna: m.in. do inscenizacji E. Axera (np. Muchy J.P. Sartre’a, 1957. Potęga ciemności L.N. Tołstoja, 1971) czy L. Schillera, (np. Sułkowski S. Żeromskiego, 1951. Pociąg pancerny W.W. Iwanowa, 1952).

Marta Kotas 2009-07-06

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :