Wystawa „Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu!”

Wystawa „Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu!”

24.06. Warszawa (PAP) – Prawie 400 zdjęć, plakatów, ulotek i dokumentów przybliżających okres od 1945 do 1989 roku znalazło się na wystawie plenerowej „Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu!” czynnej od środy na stołecznym pl. Konstytucji.

„Tytuł wystawy to hasło opracowane przez Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR, które w 1980 roku zostało rozesłane do komitetów wojewódzkich. Sama wystawa ukazuje ciąg wydarzeń po 1945 roku, które poprzedziły przełom 1989 roku” – wyjaśnił podczas otwarcia wystawy Ryszard Wojtkowski, dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, współorganizującego ekspozycję.

Jak podkreśliła współautorka wystawy Maria Ejchman, ekspozycja przedstawia działania aparatu władzy socjalistycznej zmierzające do wyeliminowania opozycji politycznej, całkowitego przejęcia, a następnie utrzymania władzy w Polsce. „Wystawa ukazuje także formy protestów społecznych oraz proces kształtowania się opozycji demokratycznej – jej dojrzewanie, tworzenie programu, reakcje na działania i propagandę reżimu. Przypomina o wydarzeniach, które określiły kluczowe etapy procesu zwieńczonego zwycięstwem opozycji w wyborach 1989 roku” – mówiła Ejchman.

Wystawa jest podzielona na pięć części. Pierwsza przybliża okres powojenny lat 1945-1950 – konferencję jałtańską, proces 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych oraz początki PRL-u – referendum 1946 roku, wybory do Sejmu 1947 roku i powstanie PZPR w 1948.

Część druga wystawy opowiada o latach 1951-1960 zdominowanych przez aparat bezpieczeństwa – procesach politycznych, kulcie Stalina i Bieruta, konstytucji PRL z 1952 roku, uwięzieniu prymasa Wyszyńskiego oraz prezentuje okres tzw. odwilży po poznańskich protestach 1956 roku, związanej z dojściem do władzy Władysława Gomułki.

Trzecia część ekspozycji przedstawia lata 1961-1970 – zahamowanie reform Gomułki, list protestacyjny 34 pisarzy i profesorów przeciwko polityce kulturalnej, obchody millenium chrztu Polski, protesty z marca 1968 roku i strajki na Wybrzeżu w roku 1970 przeciw podwyżkom cen.

Część czwarta wystawy przybliża lata 1971-1980 – okres poprawy stopy życiowej dzięki zachodnim kredytom, rządy Edwarda Gierka, kolejne podwyżki cen i strajki w 1976 roku w Radomiu i Ursusie, powstanie Komitetu Obrony Robotników oraz pierwszą wizytę papieża Jana Pawła II w 1979 roku.

Ostatnia część ekspozycji opowiada o wydarzeniach z lat 1981-1989 – powstaniu NSZZ „Solidarność”, strajkach w Stoczni Gdańskiej, podpisaniu porozumień sierpniowych między rządem a strajkującymi, wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku, internowaniu opozycji, kolejnym wizytom papieża Jana Pawła II, śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, obradom Okrągłego Stołu, upadkowi muru berlińskiego i wyborom czerwcowym 1989 roku.

Wystawę można oglądać do 15 lipca. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :