Wrocław: brama – pomoc w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

Wrocław: brama – pomoc w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

02.07. Wrocław (PAP) – Bramę z licznikiem, który będzie odmierzać dokładną liczbę osób wspierających starania Wrocławia o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016 r (ESK), otwarto w piątek na wrocławskim Rynku.

Inicjatywa został podjęta w ramach starań stolicy Dolnego Śląska o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Ustawiono ją na Rynku tuż przy Pręgierzu. Instalacja będzie funkcjonować przez kilka miesięcy. Widnieje na niej m.in. logo starań Wrocławia o tytuł, czyli kolorowy motyl, oraz wyświetlacz pokazujący liczbę osób, które przeszły przez bramę.

Jak powiedział w piątek wiceprezydent Wrocławia Jarosław Obrębski, brama jest częścią społecznej akcji poparcia dla starań Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. „Przejście przez tę bramę jest znakiem nadziei dla mieszkańców na to, że jeżeli uda nam się zdobyć tytuł, to tak jak motyl ulega przeobrażeniom, tak Wrocław ulegnie przeobrażeniom w wymiarze kultury, w wymiarze piękna w naszym mieście” – powiedział Obrębski.

Wiceprezydent podkreślił, że stolica Dolnego Śląska ma bogatą i stojącą na wysokim poziomie ofertę kulturalną. Przyznał jednak, że we Wrocławiu występują również mankamenty związane z życiem kulturalnym. „Tym mankamentem jest duża grupa ludzi, którzy w ogóle nie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta. Takie uczestnictwo deklaruje ok. 12 proc. mieszkańców” – mówił Obrębski.

W ramach stań o przyznanie tytułu Eueopejskiej Stolicy Kultury miasto chce realizować projekty, które będą rozwijać obecność kultury w przestrzeni publicznej. „Będziemy je sukcesywnie prezentować wrocławianom” – powiedział Obrębski. Zdaniem wiceprezydenta, gdyby miasto dostało tytuł, liczba mieszkańców, którzy będą uczestniczyć w życiu kulturalnym, wzrośnie do 20-25 proc.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyznaje Rada Unii Europejskiej. Zwycięskie miasto wyłaniane jest w konkursie. Organizatorem konkursu ze strony polskiej jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ostateczną decyzję, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego i zaleceniach Komisji Europejskiej, podejmie Rada UE w drugim kwartale 2012 r.

Idea przyznawania tytułów Europejskiej Stolicy Kultury zrodziła się 13 maja 1985 r., podczas spotkania Rady Europejskiej Ministrów Kultury. Przedstawiła ją grecka minister kultury, słynna pieśniarka Melina Mercouri. Corocznie tytuł ten otrzymują inne miasta. W 2010 r. tytuł ten otrzymały trzy miasta: niemieckie Essen, węgierski Pecs i turecki Stambuł. W 2016 r. tytuł uzyska jedno miasto polskie i jedno hiszpańskie.

O tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. ubiegają się spośród polskich miast: Warszawa, Lublin, Szczecin, Poznań, Toruń, Gdańsk, Łódź, Katowice oraz Białystok. (PAP)

pdo/ hes/ gma/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :