Warszawa/ Wystawa z okazji tysiąclecia Litwy

Warszawa/ Wystawa z okazji tysiąclecia Litwy

19.5.Warszawa (PAP) – Wystawę „Litwa. Kultura i historia”, przygotowaną z okazji przypadającego w tym roku tysiąclecia Litwy, od dziś będzie można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie.

Ekspozycja, opracowana przez Narodowe Muzeum Sztuki Litwy, ukazuje najważniejsze etapy rozwoju państwa litewskiego.

„Wiemy, że w Polsce zainteresowanie Litwą jest duże. Spośród wszystkich turystów odwiedzających co roku nasz kraj, Polacy stanowią największą grupę” – powiedział PAP ambasador Litwy w Polsce Egidijus Meilunas podczas poniedziałkowego uroczystego otwarcia wystawy.

Z kolei na Litwie – dodał ambasador – turystyczne zainteresowanie Polską systematycznie zwiększa się w ciągu ostatnich lat. „Wcześniej Litwini raczej nie przyjeżdżali do Polski, lecz przez nią przejeżdżali – w drodze do innych krajów, do Europy Zachodniej” – przyznał Egidijus Meilunas.

Tłumaczył, że Polska bardzo ciekawi Litwinów pod względem historycznym. „Łączy nas przecież tradycja

historyczna wywodząca się ze wspólnego państwa. Na Litwie jest wiele miast, obiektów interesujących dla Polaków. I odwrotnie – Litwini pragną zwiedzić Lublin, Malbork, Warszawę czy Kraków” – powiedział ambasador.

Trzon wystawy „Litwa. Kultura i historia” stanowią fotografie umieszczone na 30 planszach w sali zamkowego Skarbca. Ekspozycja przekrojowo zaznajamia zwiedzającego z kulturą i historią polityczną Litwy, poczynając od pojawienia się po raz pierwszy nazwy

„Litwa” w źródłach pisanych, kończąc na ogłoszeniu przez Litwę deklaracji niepodległości w 1990 r., wstąpieniu do Unii Europejskiej i NATO.

Centralną część wystawy poświęcono okresowi dawnego państwa litewskiego (Wielkie Księstwo Litewskie; od XVI w. wspólne państwo Polsko-Litewskie), czasowi funkcjonowania pod zaborem carskiej Rosji, odrodzeniu Litwy w 1918 r., utracie państwowości oraz odzyskaniu niepodległości.

Na zdjęciach zobaczyć można np. pozostałości starych grodzisk – świadectw historii Litwy pogańskiej,

najpiękniejsze przykłady gotyckiej architektury na Litwie – wśród nich Kościół św. Anny w Wilnie (wybudowany w latach 1495-1500), oraz współczesną litewską architekturę i sztukę. O najważniejszych wydarzeniach w litewskiej historii przypominają m.in. kopie dokumentów, wśród nich kopia aktu Unii w Krewie z 1385 r., zawartej między Polską i Litwą.

Fotografie opatrzono dokładnymi opisami oraz licznymi informacjami o historii i kulturze Litwy. Przypomniano np., że pierwsza wzmianka o Litwie pojawiła się w 1009 r. w niemieckim źródle pisanym, Kronice kwedlinburskiej, gdzie widnieje zapis: „Święty Brunon, drugiego imienia Bonifacy, arcybiskup i mnich w 11 roku swego wyświęcenia zginął 9 marca, ścięty przez pogan na granicach Rusi i Litwy z 18 towarzyszami i wzięty został do niebios”.

Ekspozycja będzie czynna do 26 czerwca. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :