Warszawa/ Oratorium „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”

Warszawa/ Oratorium „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”

31.07. Warszawa (PAP) – Stanisława Celińska, Alina Janowska, Anna Maria Jopek, Maciej Maleńczuk, Robert Więckiewicz, Katarzyna Groniec, Adam Nowak, Mikołaj Woubishet, Chór Kameralny Ampla i Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus wzięli m.in. udział w oratorium „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” na podstawie prozy Mirona Białoszewskiego.

Narracjom i piosenkom towarzyszyły układy choreograficzne obrazujące różne sceny z życia walczącego miasta – budowę barykad, ucieczkę z zagrożonych dzielnic miasta, modlitwę mieszkańców stłoczonych w piwnicach i schronach, przejścia kanałami, akcje ratowania rannych oraz wyjście ludności ze zburzonego miasta po upadku Powstania.

Tło dla widowiska stanowił telebim, na którym wyświetlano motyw barw biało-czerwonych oraz obraz ognia, płomieni niszczących powstańczą stolicę. W oratorium odtworzono także autentyczną scenę, w której w jednej z kawiarni w centrum Warszawy pod niemieckim ostrzałem grano dla powstańców koncert szopenowski.

Kompozycje kolejnych obrazów widowiska nawiązywały do różnych muzycznych źródeł: przedwojennych przebojów rewiowych, różnych form muzyki sakralnej czy śpiewanych na ulicach pieśni powstańczych.

Charakterystyczne cechy prozy Mirona Białoszewskiego, takie jak specyficzny tok narracji, urywane wypowiedzi i wyrazy dźwiękonaśladowcze świetnie oddawały tragiczną historię skazanego na zagładę miasta.

Reżyserem i autorem scenariusza widowiska był Jerzy Bielunas, aranżację muzyczną przygotował Mateusz Pospieszalski, a choreografię – tancerz i choreograf Maciej Florek. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :